12 مرداد 1399

رفتار فیزیکی جرم توهین ساده

رفتار فیزیکی جرم توهین ساده

رفتار فیزیکی ارتکاب یافته می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها و به هر وسیله ای، از جمله با ارسال ایمیل یا پیامک، ارتکاب یابد. بدین ترتیب، هرچند که رفحاشی و استعمال الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است لیکن، همانطور که ماده ۶۰۸ هم با استفاده از واژه از قبیل» نشان می دهد، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می شود. بدین ترتیب، اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری، پرتاب گوجه فرنگی با تخم مرغ به سوی کسی (مثلا یک سیاستمدار) استفراغ کردن عمدی بر روی کسی، و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از سر شخص محترمی و پرتاب کردن آن به زمین، با توجه به این که عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور، برخی از اشارات انگشتان دست در فرهنگ ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند. بدین ترتیب، آن دسته از نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه که در آنها موضع مخالفی اتخاذ شده است صحیح به نظر نمی رسد. البته اداره مذکور در برخی از نظریات مشورتی دیگر خود ضرب و شتم را در مواردی موجب تحقق جرم توهین دانسته است. در حال حاضر، در چنین حالتی باید به مفاد ماده ۵۶۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، توجه کرد.