21 آذر 1398

اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی شماره۵۰۵۵/۸/۲۲/ط                                                                   ۱۳۹۳/۱۲/۲۷به پیوست اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی نیروهای مسلح که در مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) رسیده است و از تاریخ فوق لازم‌الاجراء می‌باشد، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرم...

24 مهر 1398

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح شماره۴۵۰۱۳/۱/۲۵۱۲/۲۷۴                                                              ۱۳۹۴/۴/۶تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلحبه استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م، نصاب معاملات درسازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگز...