08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران شماره۱۶۰/۲۱۴۴۰                                                                       ۱۳۹۴/۸/۱۳مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهرانجناب آقای سینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک نسخه تصویر مصوبه «طراحی جامع روشنایی و نورپردازی فضا...

08 اردیبهشت 1399

دستورالعمل آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان در زمینه چگونگی جمع‌آوری و بازیافت زباله شماره۱۶۰/۲۳۱۱۴                                                                              ۱۳۹۴/۹/۱جناب آقای سینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک حلقه لوح فشرده حاوی فایل متنی و تصویر مصوبه «دستورالعمل آموزش و فرهنگسازی شهروندان در زمینه چگونگی جمع‌آوری و بازیافت زباله» ابلاغی به شم...