16 تیر 1399

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور شماره۹۰۰۰/۳۴۷/۱۰۰                                                                    ۱۳۹۴/۱/۸جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال...

27 خرداد 1399

بخشنامه شماره۱۰۰/۲۴۰۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر شماره۹۰۰۰/۲۴۱۰۳/۱۰۰                                                                ۱۳۹۴/۴/۳جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر بخشنامه شماره۹۰۰۰/۲۴۰۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان م...

08 اردیبهشت 1399

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شماره۹۰۰۰/۷۲۵۷۳/۱۰۰                                                            ۱۳۹۳/۱۱/۲۷جناب آقای سینجلی جاسبیریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱» به شماره ۹۰۰۰/۷۲۵۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳...

08 اردیبهشت 1399

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده شماره۹۰۰۰/۷۲۶۰۳/۱۰۰                                                             ۱۳۹۳/۱۱/۲۷جناب آقای سینجلی جاسبیریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۹۰۰۰/۷۲۵۸۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه‌قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضاییه ـ...

08 اردیبهشت 1399

آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شماره۹۰۰۰/۶۶۸۸۰/۱۰۰                                                               ۱۳۹۳/۱۱/۵جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر آیین‌نامه «اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری» به شماره ۹۰۰۰/۶۶۷۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روز...

08 اردیبهشت 1399

 نشان اختصاصی محصولات بنیاد تعاون زندانیان شماره۹۰۰۰/۳۹۹۷۵/۱۰۰                                                               ۱۳۹۳/۶/۳۰جناب آقای غمخواررئیس محترم هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشوربازگشت به نامه شماره ۸۴۵/۲/۲۱۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۸ در خصوص نشان اختصاصی محصولات بنیاد تعاون زندانیان، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند:«موافقت می‌شود.»لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لاز...

08 اردیبهشت 1399

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شماره۹۰۰۰/۳۷۱۱۴/۱۰۰                                                               ۱۳۹۳/۶/۱۹جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به شماره ۹۰۰۰/۳۷۰۳۲/۱۰۰ـ ۱۳۹۳/۶/...

08 اردیبهشت 1399

انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان شماره۸۴۵/۲/۲۱۴۳۷                                                                     ۱۳۹۳/۶/۱۸جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست تصویر حکم انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به ع...

08 اردیبهشت 1399

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۷/۹۲/۲۵۴۵                                                                      ۱۳۹۲/۱۲/۲۸۱۲۸شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲سؤالدر پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع...

08 اردیبهشت 1399

 آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات شماره۹۰۰۰/۳۴۶۲۵/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۳/۶/۹جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر «آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۹۰۰۰/۳۴۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ ریاست محترم قوه قضا...