08 اردیبهشت 1399

اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار شماره۲۱۰۴۳۶                                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۱۱جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین‌نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظا...

08 اردیبهشت 1399

 آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی و لوله‌ریزی) شماره۲۵۰۳۶                                                                              ۱۳۹۳/۲/۱۶مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از درج یک نوبت، نسبت به ا...

08 اردیبهشت 1399

آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار شماره۱۵۶۰۱۵                                                                            ۱۳۹۲/۹/۱۰جناب آقای سینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوردو نسخه «آئین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار» و «آئین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار» ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آئین‌نامه‌های مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نماین...

08 اردیبهشت 1399

آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار شماره۱۳۶۶۵۸                                                                            ۱۳۹۲/۸/۱۱آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کارمقدمه:در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظام‌مند و اعمال نظارت بر م...

08 اردیبهشت 1399

 آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق شماره۸۲۵۸۶                                                                           ۱۳۹۲/۵/۲۰مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه ...

08 اردیبهشت 1399

بخشنامه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران شماره۹۹۷۲۵                                                                              ۱۳۹۲/۶/۱۷بخشنامهنظر به درخواست کارگران و تشکل‌های ذی‌ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست‌های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کا...

08 اردیبهشت 1399

آئین دادرسی کار شماره۶۰۰۵۸                                                                              ۱۳۹۲/۴/۱۵جناب آقای محمد سینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.س...

08 اردیبهشت 1399

آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری شماره۱۵۴۲۸                                                                                ۱۳۹۱/۲/۹مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست سه فقره آیین‌نامه‌ و دستورالعمل و ضوابط مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار به شرح ذیل برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه‌های چاپ شده به ...

08 اردیبهشت 1399

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاریاین دستورالعمل به استناد تبصره ماده ۲ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده،تهیه گردیده است.۱ـ تعاریف:۱ـ۱ـ متقاضی:شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت لازم از مراجع قان...

08 اردیبهشت 1399

ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه هاضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین‌نامه علایم ایمنی در کارگاه‌ها که طراحی، چاپ، انتشار، واردات و ساخت هرگونه علایم یا اتیکت ایمنی که به کارگاههای مشمول قانون کار را منوط به کسب مجوز از شورای عالی حفاظت فنی (مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورای عالی حفاظت فنی) شناخته می‌شود به شرح زیر...