30 آذر 1398

اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شماره۰۵/۶۲۱۲۴                                                                         ۱۳۹۴/۲/۲۱جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه پیوست یک نسخه اساسنامه کمیته امداد امام‌خمینی (ره) که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، برای درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد.معاون نظارت و حسابرسی ـ محمدجواد ایروانی...