10 آبان 1398

اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح شماره۷۴۰۳۷/۱/۲۱۷/۹۲۸                                                            ۱۳۹۳/۱۰/۲۴مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورجناب آقای محمد سینجلی جاسبیخواهشمند است دستور فرمایید یک نسخه از اساسنامه مصوب سازمان پدافند غیرعامل کشور که پس از تصویب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی نامه شماره: ۲/۲۰/۹۴۵۰۲ف‌ک . مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ بشرح پ...