29 تیر 1399

منع ازدواج ناشی از قرابت سببی قرابت سببی در نتیجه ی ازدواج به وجود می آید و خویشاوندی است میان زن و شوهر، و میان هر یک از آن ها با خویشاوندان دیگری، و در این باره تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. ممنوعیت ازدواج ناشی از قرابت سببی، برگرفته از آیه ی 23 سوره نساء است و بر دو دسته می باشد؛ دسته ی اول کسانی که ازدواج با آن ها ممنوع دائمی است و دسته ی دوم کسانی هستند که ازدواج با آن...

25 تیر 1399

نه (9) طلاق بر اساس ماده ی 1058 ق.م: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.» طلاق عدی، از اقسام طلاق رجعی است و عبارت است از طلاقی که شوهر در ایام عده رجوع کند و سپس میان زن و شوهر نزدیکی صورت پذیرد. با توجه به ماده ی 1057، پس از هر دو طلاق رجعی که منجر به رجوع می شود، طلاق سوم بائنه است و شوهر حق رجوع نداشته، بلکه برای پیوندی دوباره...

23 تیر 1399

شرایط مهریه برای این که مهریه (مهر المسمى) صحيح تلقی شود، باید شرایطی را دارا باشد که برخی از مهم ترین آن ها در ادامه می آید. مهریه باید معلوم و مشخص باشد در ماده ی 1079 ق.م آمده است: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.» هر چند مهریه از اركان قرارداد ازدواج دائم نیست ولی اگر در قرارداد مهریه آورده شود، نظر به این که خود مهریه یک قرارداد مالی است، بنابراین تا...

15 تیر 1399

هزینه ی حضانت یا نگهداری طفل حضانت به معنای نگه داری مادی و معنوی طفل است و از جمله معنی مادی آن، تهیه ی محل سکونت، دادن غذا و تامين پوشاک است که موارد آن را عرف تعيين می کند. شرایط و مقررات حضانت را در گفتار سوم از مبحث دوم از فصل دوم همین بخش مطالعه می کنیم. ولی نکته ی مهم در این جا هزینه ی حضانت و نگهداری طفل است. در ماده ی 1168 ق.م مقرر شده: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین اس...

01 تیر 1399

انواع طلاق- طلاق عدی هر چند که در ماده ی 1058 ق.م از «طلاق عدی» نام برده شده، ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است. در فقه امامیه، گفته شده طلاق عدی، طلاق رجعی است که شوهر در مدت عده به زن رجوع و سپس با او نزدیکی می کند، آن گاه دوباره او طلاق می دهد. طلاق عدی ممکن است منجر به حرمت ابدی شود. بر اساس ماده ی 1058: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام...

25 خرداد 1399

جهیزیه به عنوان یکی از آثار مالی در روابط زن و شوهر آثار مالی قرارداد ازدواج در روابط زن و شوهر عبارتند از جهیزیه، مهریه و نفقه.جهیزیه در اصطلاح عبارت است از مالی است که زن بر اساس رسم، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده ی خود، به شوهر نیز اباحه ی انتفاع یا تصرف از آن را می دهد. بردن جهیزیه توسط زن به خانه ی زندگی مشترک با مرد، از جمله وظایف قانونی او نیست ...

22 خرداد 1399

حق فسخ ازدواج قابل انتقال نیست در معاملات و قراردادها ممکن است در نبود شرط مخالف، حق فسخ از طریق قرارداد و یا ارث به دیگری انتقال یابد. اما در مورد ازدواج نمی توان چنین چیزی را پذیرفت، چرا که ازدواج مربوط به شخصی ترین موضوعات زندگی هر فرد است که بستگی شدیدی به احساسات و عواطف او دارد، به طوری که سلیقه و برخورد حتا دوقلوهای همسان نیز، در این گونه امور می تواند متفاوت باشد. پس، حق فسخ ناش...

19 خرداد 1399

گواهی عدم امکان سازش برای طلاق بر اساس ماده ی 26 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام... می کند. بنابراین، گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می گردد:١- زمانی که طلاق به درخواست شوهر باشد. در این حالت دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند. اگر داورها در برقراری صلح و سازش میان زن و شوه...

21 اردیبهشت 1399

ضمانت اجرای پرداخت نفقه پرداخت نفقه ی زن هم دارای ضمانت اجرای مدنی است و هم کیفری. ضمانت اجرای مدنی در صورتی که شوهر به تکلیف قانونی خود در مورد پرداخت نفقه ی زن عمل ننماید، به مانند دیگر مطالبات، زن می تواند برای وصول نفقه به دادگاه مدنی مراجعه نماید. بنا بر ماده ی 1111 ق.م: «ژن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر ...

19 اردیبهشت 1399

مهریه و فوت احد زوجین در ازدواج دائم، در صورتی که مهریه تعيين شده باشد (مهرالمسمی) : و سپس یکی از طرفین فوت نماید، تاثیری بر میزان مهریه ندارد و حتی اگر میان طرفین نزدیکی هم صورت نگرفته باشد، کل مهریه به زن تعلق می گیرد، چرا که بر اساس ماده ی 1082 ق.م، زن با وقوع ازدواج مالک تمامی مهریه شده است و دلیلی برای کسر از مهریه وجود ندارد و آن چه در ماده ی 1092 این قانون آمده، استثنایی است که ج...