15 تیر 1399

هزینه ی حضانت یا نگهداری طفل حضانت به معنای نگه داری مادی و معنوی طفل است و از جمله معنی مادی آن، تهیه ی محل سکونت، دادن غذا و تامين پوشاک است که موارد آن را عرف تعيين می کند. شرایط و مقررات حضانت را در گفتار سوم از مبحث دوم از فصل دوم همین بخش مطالعه می کنیم. ولی نکته ی مهم در این جا هزینه ی حضانت و نگهداری طفل است. در ماده ی 1168 ق.م مقرر شده: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین اس...

26 فروردین 1399

مدت حضانت و هزینه های ناشی از آن در قانون مدت حضانت به صراحت تعیین نشده است، ولی بر اساس ماده ی 1169ق.م (اصلاحی مصوب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام): «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.بنابراین...

28 اسفند 1398

تربیت تربیت در لغت به معنی پروردن، و ادب و اخلاق را به کسی آموختن است و در مفهوم حضانت نیز در همین معناست. تربيت طفل، وظیفه ی هر کسی است که حضانت او را به عهده می گیرد.در کانون خانواده این وظیفه بر دوش پدر و مادر قرار دارد. خانواده اولین نهادی است که طفل در آن پا به عرصه ی زندگی می گذارد و روش زیستن را می آموزد. طفل به مانند نهالی است که احتیاج به پروردن و آموختن دارد. قلب و روح این...

27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران حضانت اطفال یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر...

11 اسفند 1398

شرایط و موانع حضانت بر اساس موازین حقوقی و قانونی، کسی که عهده دار حضانت می شود، علاوه بر بالغ بودن، باید شرایط و ویژگی های لازم را داشته باشد و در نبود هر یک از این شرایط، به دلیل وجود مانع، حق حضانت به طور موقت یا دائم از او سلب می شود. در ادامه به برخی از مهم ترین شرایط و موانع اشاره می شود. 1- عقل این شرط از مفهوم مخالف ماده ی 1170 ق.م برداشت می گردد. بر اساس این ماده: «اگر مادر د...

01 بهمن 1398

موضوع حضانت با توجه به مفهوم حضانت و مواد قانونی مربوطه، موضوع حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت فرزند نگهداری نگهداری عبارت است از همه ی اقداماتی که برای تامین نیازهای روحی و جسمی کودک لازم می باشد. نگهداری که بخش مهمی از موضوع حضانت را شامل می شود، مفهومی عام تر از نفقه دارد که خود حاوی همهی نیازهای متعارف مانند مسکن، غذا، دارو، لباس و... است. در واقع، برای پرورش کودک به نحو شایسته...

08 دی 1398

ضمانت اجرای کیفری حضانت حضانت، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. هر کس حکم دادگاه در مورد اعطای حضانت به دیگری را اجرا نکند با مانع آن شود و یا طفل را تحویل ندهد، تا تمکین به نظر دادگاه بازداشت می شود. بنا بر ماده ی 40 ق.ح.خ 1391: «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور...

06 دی 1398

اشخاصی که دارای حق و تکلیف حضانت هستند تعیین این که چه کسی دارای حق و تکلیف حضانت است، بسته به این که پدر و مادر طفل دارای زندگی مشترک بوده، جدا شده و یا یکی یا هر دو فوت شده، و یا اصلا صلاحیت حضانت را دارا نباشند، متفاوت است.اما پیش از پرداختن به هر یک از این حالت ها، سوال این است که آیا شخصی که حضانت را به عهده دارد، می تواند . مطالبه ی اجرت نماید یا خیر؟ اصل بر این است که شخصی که...

07 آذر 1398

وکیل حضانت اطفال در پونک نمایندگی اطفال قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلام برای طفل صغير يک نوع نمایندگی اجتناب ناپذیر مقرر نموده است، زیرا اطفال قادر به اداره امور خود نیستند. با این فرض که پدر و جد پدری در امر تشخیص مصلحت و رعایت غبطة صغير صالح ترین فرد هستند، این نمایندگی در درجه نخست به این دو اعطا شده است. در این رابطه ماده ۱۱۸۰(ق.م.) مقرر می دارد «طفل صغير تحت ولایت قهری پدر و جد پ...

19 آبان 1398

حضانت در صورت فوت پدر یا مادر، یا هر دو، و یا عدم صلاحيت در صورت فوت پدر یا مادر، حضانت طفل با آن که زنده است می باشد. بر اساس ماده ی 1171 ق.م: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قيم معين کرده باشد.» در تکمیل این ماده، در ماده ی 43 ق.ح.خ 1391 آمده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن ها است مگر آن که دادگاه به...