25 تیر 1399

نه (9) طلاق بر اساس ماده ی 1058 ق.م: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.» طلاق عدی، از اقسام طلاق رجعی است و عبارت است از طلاقی که شوهر در ایام عده رجوع کند و سپس میان زن و شوهر نزدیکی صورت پذیرد. با توجه به ماده ی 1057، پس از هر دو طلاق رجعی که منجر به رجوع می شود، طلاق سوم بائنه است و شوهر حق رجوع نداشته، بلکه برای پیوندی دوباره...

01 تیر 1399

انواع طلاق- طلاق عدی هر چند که در ماده ی 1058 ق.م از «طلاق عدی» نام برده شده، ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است. در فقه امامیه، گفته شده طلاق عدی، طلاق رجعی است که شوهر در مدت عده به زن رجوع و سپس با او نزدیکی می کند، آن گاه دوباره او طلاق می دهد. طلاق عدی ممکن است منجر به حرمت ابدی شود. بر اساس ماده ی 1058: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام...

22 خرداد 1399

حق فسخ ازدواج قابل انتقال نیست در معاملات و قراردادها ممکن است در نبود شرط مخالف، حق فسخ از طریق قرارداد و یا ارث به دیگری انتقال یابد. اما در مورد ازدواج نمی توان چنین چیزی را پذیرفت، چرا که ازدواج مربوط به شخصی ترین موضوعات زندگی هر فرد است که بستگی شدیدی به احساسات و عواطف او دارد، به طوری که سلیقه و برخورد حتا دوقلوهای همسان نیز، در این گونه امور می تواند متفاوت باشد. پس، حق فسخ ناش...

19 خرداد 1399

گواهی عدم امکان سازش برای طلاق بر اساس ماده ی 26 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام... می کند. بنابراین، گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می گردد:١- زمانی که طلاق به درخواست شوهر باشد. در این حالت دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند. اگر داورها در برقراری صلح و سازش میان زن و شوه...

03 اردیبهشت 1399

شرایط زن در طلاق: طهر اصل بر این است که قصد و رضا و اهلیت زن برای وقوع طلاق لازم نیست، چرا که طلاق از سوی شوهر واقع می شود. با وجود این قانون گذار بر اساس فقه امامیه دو شرط پاکی و نداشتن نزدیکی را در مورد زن الزامی کرده است. پاکی به موجب ماده ی 1140 ق.م: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد ...

30 فروردین 1399

طلاق به درخواست زن- شوهر مفقودالاثر غایب مفقودالاثر کسی است که مدت زیادی از غیبت او گذشته ولی هیچ خبری از او به دست نیامده و روشن نیست زنده است یا مرده، برابر با ماده ی 1029 ق.م: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023حاكم او را طلاق می دهد. با توجه به ماده ی 1023، دادگاه برای صدور حکم طلاق باید در یکی از روزنامه های...

20 فروردین 1399

آثار طلاق نسبت به فرزندان حضانت وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند، موضوع حضانت فرزندان آن ها یکی از مهم ترین مواردی است که ضمن صدور رای طلاق، تکلیف آن مشخص می شود. پیش از این گفته شد که در قانون تعیین نشده که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد، ولی چون در قانون در مورد فرزندان تحت حضانت از مفهوم «اطفال» استفاده کرده، حداقل مدت حضانت تا زمان بلوغ فرزندان است، ولی با توجه به عرف جامعه و موا...

19 فروردین 1399

موارد فسخ ازدواج: عیب های ویژه ی زن طبق ماده ی 1123 ق.م: «عيوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود ١- قرن؛ 2- جذام؛ 3-برص؛ 4- افضا؛ 2- زمین گیری؛ 6- نابینایی از هر دو چشم.»«قرن» عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی شوهر با او می گردد. در علم پزشکی؛ شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، را قرن گو...

05 فروردین 1399

انواع طلاق- طلاق بدعی

طلاق بدعی، در مقابل طلاق سنی می باشد و عبارت از طلاقی است که در آن شرایط و مقررات طلاق رعایت نشده و نامشروع و باطل باشد. منظور از شرایط، شرایط ماهوی و اساسی طلاق است، مانند طلاق در دوران عادت ماهیانه ی زن، یا طلاق به وسیله ی شوهری که اهليت ندارد.

19 اسفند 1398

طلاق به درخواست زن- پرداخت نکردن نفقه به موجب ماده ی 1129 ق.م: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع کند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» سوالی که در این باره مطرح شده این است که آیا ندادن نفقه ی گذشته از موجبات درخواست طلاق از سوی زن است و یا این حق مرب...