23 مرداد 1399

جرم رشا و ارتشا در قوانین کنونی کشور با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصا در سالهای اولیه پس از پایان یافتن جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و، با توجه به عدم تأیید شورای نگهبان، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در ۱۳۶۷/۹/۱۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده ۳ این قانون راجع به جرم ارتشا میباشد. افزون بر این، با تصویب قا...

12 مرداد 1399

رفتار فیزیکی جرم توهین ساده رفتار فیزیکی ارتکاب یافته می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها و به هر وسیله ای، از جمله با ارسال ایمیل یا پیامک، ارتکاب یابد. بدین ترتیب، هرچند که رفحاشی و استعمال الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است لیکن، همانطور که ماده ۶۰۸ هم با استفاده از واژه از قبیل» نشان می دهد، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می شود. بدین ترتیب...

02 مرداد 1399

انتساب جرم به دیگری در تحقق افترا به موجب ماده ۲۶۹ «قانون مجازات عمومی» سابق، مفتری باید ارتکاب جنحهیا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی «خلاف جنحه و جنایت» در نظام کیفری بعد از انقلاب، ماده ۶۹۷ «قانون تعزیرات» به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا، بهتر بود که مقتن ویژگیهایی را برای جرایم مورد ا...

30 تیر 1399

تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‏دارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می‏شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب ...

25 تیر 1399

مزاحمت و نتیجه در مزاحمت تلفنی جمله « ... برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ...»، ظهور بر وقوع نتیجه یعنی به زحمت افتادن یا رنج بردن است. اما با دقت بیشتر در مفهوم حقوقی و به عبارت بهتر، مفهوم کیفری این جمله و به ویژه واژه «مزاحمت»، اعتقاد به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) با نظر قانونگذار چندان انطباقی ندارد. همچنین مشکلاتی اثباتی نیز مزید بر علت خواهد بود.پذیرش ...

24 تیر 1399

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

مستی تعمدی و مصرف مواد مخدر

مستی تعمدی به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسكر يا مواد مخدر و یا روانگردان مصرف کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. بنابراین، قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تأثیر این مواد که ممکن است حتی به سلب اراده او منتهی شود، مسؤولیت کیفری را از او بر نمی دارد.

23 تیر 1399

لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی در جرم محاربه اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته اند ليكن قانونگذار در ماده 183 ق.م. به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوءنیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی کرده، ليكن قصد وی، ترساندن و برهم زدن ا...

23 تیر 1399

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. هر چند قانونگذار، عمل نزدیکی با اقربای سیبی را از موارد زنای مستحق اعدام ندانسته فقط در یک مورد اشاره به حرمت کرده و آن موردی است که به موجب بند دوم ماده 1047 قانون مدنی، نکاح بین آن‏ها به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است و آن نکاح بین مرد و زن است که سابقا زن پدر یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده، هر چند که قرابت رضاعی باشد. بنابراین چون نکاح با این...

11 تیر 1399

کیفیت اجرای حد محاربه و افساد فی الارض 1- قتل در کیفیت اجرای قتل بين علماء و فقها به دلیل روشن بودن نوع آن اختلافی وجود ندارد، و قتل به هر وسیله ای که صورت گیرد کفایت می کند اعم از اینکه با شمشیر صورت گیرد، یا به وسیله اسلحه. 2- صلب در کیفیت اجرای این مجازات بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قائلين به قول تخيير معتقدند که محارب و مفسد زنده به دار آویخته می شود و قائلين به قول ترتيب معتق...

07 تیر 1399

تهدید به قتل یا ضررهای دیگر این جرم در ماده ۶۶۹ به این شرح مورد پیش بینی مقتن قرار گرفته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد...