23 مرداد 1399

جرم رشا و ارتشا در قوانین کنونی کشور با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصا در سالهای اولیه پس از پایان یافتن جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و، با توجه به عدم تأیید شورای نگهبان، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در ۱۳۶۷/۹/۱۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده ۳ این قانون راجع به جرم ارتشا میباشد. افزون بر این، با تصویب قا...

23 تیر 1399

لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی در جرم محاربه اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته اند ليكن قانونگذار در ماده 183 ق.م. به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوءنیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی کرده، ليكن قصد وی، ترساندن و برهم زدن ا...

11 تیر 1399

کیفیت اجرای حد محاربه و افساد فی الارض 1- قتل در کیفیت اجرای قتل بين علماء و فقها به دلیل روشن بودن نوع آن اختلافی وجود ندارد، و قتل به هر وسیله ای که صورت گیرد کفایت می کند اعم از اینکه با شمشیر صورت گیرد، یا به وسیله اسلحه. 2- صلب در کیفیت اجرای این مجازات بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قائلين به قول تخيير معتقدند که محارب و مفسد زنده به دار آویخته می شود و قائلين به قول ترتيب معتق...

27 خرداد 1399

همکاری با دول خارجی متخاصم موضوع ماده 508 ق.م.ا : اصولا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران به هر نحو و از جانب هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی که صورت پذیرد همانند اقدام علیه هر نظام حکومتی دیگر به موجب قوانین آن حكومت» جرم و مستلزم تعقیب و مجازات است. به همین جهت اشکال مختلف این موضوع توسط مقنن در قالب مواد متعددی پیش بینی شده است که یکی از این موارد منصوص مصداق مقرر در ماده 508 ق.م.ا) می با...

21 خرداد 1399

مفهوم محاربه تعریف محاربه می تواند از بررسی معنای لغوی آن آغاز شود. محاربه مصدر باب مفاعله در زبان عربی است و مجرد آن بر وزن فاعل» به معنای جنگ و مقاتله و غارت به کار رفته است. به همین دلیل است که در برخی از کتب لغت در این باره آمده است:«حرب الرجل (آي) سلبه المال و ترکه بلاشی».به طور کلی واژه حرب و محاربه هشت بار در قرآن کریم به کار رفته است. اما مهم ترین آیه ای که محاربه را به ...

15 اردیبهشت 1399

مجازات جرم رشوه ماده 3 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» برای مرتشی مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال را تعیین کرده است، که میزان آن بستگی به قیمت مال مأخوذ و مرتبه مرتکب دارد، بدین ترتیب که هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال...

28 فروردین 1399

تعریف جعل اسکناس و اوراق بهادار جعل در لغت به معنای ساختن، گردانیدن، قرار دادن، وضع کردن، خلق کردن و آفریدن است و از نظر حقوقی به معنای تزویر و وضع است و مزور و وضاع به معنای جاعل است که همه آنها به معنای ساختن امری می باشد از روی قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعول و مانند اینها.با توجه به اینکه اسکناس به پول کاغذی اطلاق می شود که پشتوانه صحيح قانونی داشته و باید مکتوب بوده و حتما بر...

27 فروردین 1399

اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور دومین جرم ارتکابی که به صورت جمعی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، اجتماع و تبانی برای انجام جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است. رکن قانونی در ماده 88 قانون تعزیرات سال 62 گفته شده بود: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران یا بر ضد اعراض...

25 فروردین 1399

مجازات جرم رشوه در قوانین کشور ایران ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» برای رشوه دهنده، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق را پیش بینی کرده است.۲ ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر رشوه دهنده در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید...» نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، با توجه به تصریح ماده ۵۹۲ ...

08 فروردین 1399

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام «موضوع ماده 500 ق.م.ا قانون مجازات اسلامی هرگونه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با به نفع گروههای مخالف نظام را جرم و مستلزم مجازات دانسته است. ماده 500 این قانون در این زمینه اشعار می دارد: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم...