23 مهر 1398

خیار غبن غبن در لغت به معنی گول زدن و فریب دادن است و خیار غبن در اصطلاح حقوقی اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در صورت عدم تعادل فاحش عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده داده است. ماده ی 416 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «هر یک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می تواند معامله را فسخ کند». برای تحقق خیار غبن دو شرط لازم است:اولاً، مع...