16 بهمن 1398

تشدید مجازات آدم ربایی در صورت ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی آسیب باید در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد شود، و به عبارت دیگر، بین این در رابطه سببیت موجود باشد. بنابراین، هرگاه رباینده قربانی را به خانه دیگری در همان شهر ببرد و در اثر وقوع زلزله همه خانه های شهر ویران شده و قربانی نیز مجروح شود، این تشدید بر رباینده بار نخواهد شد. لیکن، ضرورتی ندارد که صدمه را شخص رباینده وارد کرد...

05 دی 1398

آدم ربایی (ماده ۶۲۱ ق.م.ا. کتاب پنجم) جرم آدم ربایی ابتداء در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع" مطرح گردید و متعاقب آن ماده واجده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. به موجب ماده ۱۲ این قانون، «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود».در سال ۱۳۷۷، ماده ۷۲۹ قانون...

03 دی 1398

عدم رضایت بزه دیده در تحقق آدم ربایی لازمه جرم آدم ربایی و اخفا، عدم رضایت طرف است و لذا رضای او مانع تحقق جرم خواهد بود. اشکال عدم رضایت مؤثر نیست و قانونگذار با تصریح به «... به عنف با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی نماید...» بر ضرورت عدم رضایت و بی تأثیری شکل زوال آن، مهر تأیید نهاده است. عنف ممکن است به صورت مادی از قبیل بستن دست و پا، مضروب و مجروح کردن، دست...

10 آذر 1398

تشدید مجازات آدم ربایی در صورت کمتر بودن سن مجني عليه از پانزده سال تمام با توجه به این که این کیفیت مشدده مبنای شرعی ندارد، مراد از سال را باید سال شمسی، و نه قمری، دانست. به علاوه، به نظر می رسد که علم مرتکب به سن مجني عليه ضرورتی ندارد، و این تشدید در هر حال بر او بار خواهد شد. ایرادی که در این قسمت می توان به مقنن وارد کرد این است که بهتر بود به سایر موارد آسیب پذیری قربانی، مثلا عق...

21 مهر 1398

ویژگی های بزه دیده در آدم ربایی تحقق جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) موکول به شخصیت بزه دیده نیست. بنابراین سن، جنسیت، دین، ملیت، سابقه کیفری و غیر آنها تاثیری در وقوع جرم ندارد. اما در این ماده چنانچه ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد مجازات مرتکب تشدید می شود.همچنین رابطه نسبی یا سببی میان رباینده و ربوده شده، على الأصول مانع تحقق این جرم نیست. اطلاق ماده ۶۲۱ ق.م.ا ...

06 مهر 1398

آدم ربایی آدم ریابی جرمی است که از قدیم الایام به عنوان جرم شدیدی با مجازات سنگین پیش بینی شده بوده، به طوری که در ماده ۱۴ مجمع القوانين حمورابی، مجازات این عمل اعدام بوده است.فقيهان مسلمان در مورد ربایش انسان نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی مجازات مرتکب را تعزیر، برخی قطع ید به عنوان سرقت، برخی قطع ید به عنوان فساد في الأرض، و بالاخره، بعضی هم مجازات آن را قطع ید به عنوان یک جرم ...

22 شهریور 1398

تشدید مجازات آدم ربایی در صورت استفاده از وسیله نقلیه با توجه به اطلاق ماده، وسیله نقلیه اعم از وسیله نقلیه زمینی، دریایی یا هوایی او اعم از وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری می باشد، ولی شامل حيوانات مثل اسب نمی شود. همین طور، اگر رباینده پس از ربایش فرد، که جرمی آنی است، برای تغییر مکان شخص ربوده شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید قرار نمی گیرد، مگر این که این اقدام و ربایش او...

15 شهریور 1398

رفتار مرتكب در آدم ربایی رفتار مرتکب در ماده ۶۲۱ ق.م.ا، (تعزیرات) دارای دو مصداق است: ربودن و مخفی نمودن. واژه ربودن یا ربایش در دو جرم به کار رفته است. به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير. علاوه بر آن در ماده ۶۲۱ ق.م.ا، ( تعزیرات) ربایش به صراحت در مورد انسان نیز به کار رفته است: «هر کس ... دیگری را برباید... یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد» انطباق وا...