23 مرداد 1399

جرم رشا و ارتشا در قوانین کنونی کشور با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصا در سالهای اولیه پس از پایان یافتن جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و، با توجه به عدم تأیید شورای نگهبان، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در ۱۳۶۷/۹/۱۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده ۳ این قانون راجع به جرم ارتشا میباشد. افزون بر این، با تصویب قا...

16 اسفند 1398

تهیه و ترویج سکه قلب (جرایم علیه نظام اقتصادی کشور) یکی از مصادیق جرائم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل و تصرف متقلبانه در سکه رایج داخلی یا خارجی به گونه ای است که شرایط مورد نظر قانونگذار محرز شده باشد. به طور کلی در سایه تأمین آسایش عمومی در یک جامعه، افراد آن در روابط متقابل از اعتماد و اطمینان بیشتری برخوردار شده و روابط با دیگران را فراهم می سازند. آسایش عمومی ایجاب می نماید که معاملا...

19 بهمن 1398

مواد قانونی احتکار برای اولین بار که در مجموعه قوانین جزایی ایران، احتکار جرم شناخته شده و برای مرتکب یا مرتکبین آن مجازات تعیین گردیده، در قانون متمم بودجه سال 1317 کشور راجع به احتکار کالای انحصاری دولت مصوب 1316/12/29 می باشد. در ماده 10 این قانون آمده است: «هر کس کالای انحصاری دولت را تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و یا س...

07 بهمن 1398

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قلب سکه بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوره، مصوب سال ۱۳۶۰، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها، اعم از داخلی و خارجی، و امثال آن را به طور خاص جرم انگاری کرده است. این، در واقع نوعی «جرم انگاری وابسته می باشد، که در آن آنچه که مدنظر قانونگذار ...

28 دی 1398

رکن مادی جرم تهیه و ترویج سکه قلب رکن مادی جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل شرایط زیر می باشد: مرتکب جرم قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه «هر کس» استفاده نموده فلذا همه افراد اعم از کارمند و غیر کارمند، نظامی یا غیرنظامی، ایرانی یا خارجی، زن و یا مرد، مسئول و غیر مسئول صرف نظر از شغل و سمت و مرتبه اداری می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرند.حال این سؤال مطرح می شود که اگر...

11 آذر 1398

پول تقلبی (جرایم علیه نظام اقتصادی) یکی از پدیده های حقوقی بسیار بغرنج که در جهان امروز، ایجاد نابسامانی نموده و موجب تشکیل پرونده های کیفری شده، مسئله تقلب در پول رایج کشور است.پدیده قلب سکه و جعل اسکناس از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته و تفاوت آن با عصر حاضر در این است که در جوامع گذشته، متقلبين و جاعلین از روشهای ابتدایی و ساده تری استفاده می کردند در حالی که امروزه با تو...

28 مهر 1398

 مواد قانونی جعل اسکناس و اوراق بهادار جعل در لغت به معنای ساختن، گردانیدن، قرار دادن، وضع کردن، خلق کردن و آفریدن است و از نظر حقوقی به معنای تزویر و وضع است و مزور و وضاع به معنای جاعل است که همه آنها به معنای ساختن امری می باشد از روی قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعول و مانند اینها.با توجه به اینکه اسکناس به پول کاغذی اطلاق می شود که پشتوانه صحيح قانونی داشته و باید مکتوب بوده و ...

23 مرداد 1398

جرم ربا و مستندات فقهی آن ربا یا «ربوا» در زبان عرب مشتق از «ربوبربوا» به معنای زیاد شدن است و اگر ربوا» را بدون «واو» تلفظ نماییم، الف آن مقلوب از «واو» است و مشتقات آن ربیه به معنای زائده و زمین بلند است و ربیبه، نادختری و ربیب، ناپسری است که زائد بر زن و سربار شوهر دوباره است و به طور خلاصه، ربا در لغت به معنای چیز زیاد شده بر چیز دیگر است.ربایی که در دوران عرب جاهلیت، متداول و م...