12 مرداد 1399

رفتار فیزیکی جرم توهین ساده رفتار فیزیکی ارتکاب یافته می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها و به هر وسیله ای، از جمله با ارسال ایمیل یا پیامک، ارتکاب یابد. بدین ترتیب، هرچند که رفحاشی و استعمال الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است لیکن، همانطور که ماده ۶۰۸ هم با استفاده از واژه از قبیل» نشان می دهد، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می شود. بدین ترتیب...

14 خرداد 1399

عنصر روانی توهین در حقوق جزا، اصل بر عمدی بودن جرایم است و تنها در موارد خاصی، برای حفظ پاره ای از مصالح عمومی، مرتکبان أعمال غیرعمدی مجرم و مستحق مجازات شناخته شده اند. از جمله، در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، چنانکه قبلا از جمله در فصل دوم مشاهده کردیم، علاوه بر عنصر عمد، بی مبالاتی یا بی احتیاطی هم می تواند موجب مسئولیت کیفری مرتکب گردد، و حتی گاه بدون وجود این دو عنصر نیز مرتکب ب...

14 خرداد 1399

زنده بودن مخاطب در توهین برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی باشند را نیز مشمول ماده ۶۰۸ دانسته اند. پذیرش همین موضع از یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، که اهانت نسبت به مرده را نیز قابل تصور دانسته است، استنباط می شود. لیکن، به نظر می رسد که واژه «افراد» در ماده ۶۰۸ به انسانهای زنده اشاره دارد، و در نتیجه، توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ما...

31 فروردین 1399

توهین ساده این جرم در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، پیش بینی شده است که مقرر می دارد، «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. این جرم، در ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته شده است، که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مج...

24 اسفند 1398

شخص حقیقی بودن مخاطب در جرم توهین با توجه به استفاده مقتن از واژه «افراد» در ماده ۶۰۸، توهین به اشخاص حقوقی مشمول ماده نمی شود. بنابراین، نمی توان کسی را به ارتکاب توهین علیه دولت یا یک اداره دولتی، یک شرکت خصوصی، شهرداری، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان نظام وظیفه و نظایر آنها محکوم کرد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در این زمینه اشعار می دارد، «جهت شمول ماده ۱۶۲ [قانون کیفر عموم...

05 بهمن 1398

وجود مخاطب معين در جرم توهین توهین به خود جرم نیست، مثل این که پدری به فرزند خود بگوید، «پدر..»، مگر آن که الفاظ به کار رفته در واقع توهین به دیگری باشد، مثل این که کسی خود را «من پدر...» خطاب کند، یا این که کلمات وی مشتمل بر استعمال الفاظ قبيحه در ملأ عام بوده و از این حیث که عفت عمومی را جریحه دار می کند، براساس موادی مثل ماده ۶۳۸ «قانون تعزیرات»، وصف مجرمانه پیدا کند.توهین به یک ...

05 بهمن 1398

صریح بودن توهین همانطور که در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ مورد تصریح قرار گرفته است، برای شمول موادی مثل مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ «قانون تعزیرات» و مواد مشابه در «قانون مطبوعات»، در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ یا حرکات مرتكب صراحت بر توهین داشته، و به اصطلاح تفسیربردار نباشد. در صورت عدم صراحت، مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد. عين نظر تفسیری مجلس شورای اس...

03 مهر 1398

موهن بودن رفتار موضوع توهین همان طور که دیوان عالی کشور نیز تصریح کرده است، صرف خشونت در گفتار را نمی توان توهین کیفری محسوب کرد، هرچند که چنین رفتاری ممکن است، با توجه به شخصیت طرف مقابل و رابطه خاص وی با گوینده، رفتار بی ادبانهای تلقی شود. برای محکوم شد مرتکب به جرم توهین، رفتار وی باید موهن باشد. تشخیص موهن بودن رفتار با غرف است. نظر غرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان، طبقه ...