16 خرداد 1399

بهترین وكیل كیفری
تشخیص جرایم سیاسی در حقوق کیفری داخلی فواید تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی هم به لحاظ صلاحیت دادگاهها و آیین رسیدگی و هم به لحاظ مجازاتها و آثار و نحوه اجرای آن بیش از همه در عرصه حقوق کیفری داخلی نمایان است.به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید «در محاکم دادگستری» صورت گیرد. بنابراین اصل، هیچ یک از دادگاه هایی که خارج از نظام قضایی تأسیس یافته و یا...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل پرونده های کیفری در شهرک غرب | پونک | شهرک غرب | اشرفی اصفهانی | غرب تهران دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفریپیشگفتاربرپایی عدل و دادگستری هدف و وظیفه اصلی هر دستگاه قضایی سالم و کارآمد است. این مهم در رسیدگی‌های کیفری که پای ارتکاب جرم، بزهکار و بزه دیده در میان است از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نه تنهاس سرنوشت بسیــاری از افــرادی که مستقیمــاً با...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل تعزیرات در شهرک غرب | پونک | اشرفی اصفهانی | شهرک غرب | غرب تهران درجه بندی مجازاتهای تعزیری؛ (چالشها و راهکارها)معرفی نامه كتاب:كتاب "درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری؛ (چالش‌ها و راهکارها)" با نظارت علمی دکتر عبدالعلی توجهی توسط آقایان علی اصغر آشوری و علی ترابی‌پور در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده است. اين كتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قوه...

29 اسفند 1398

وکیل سرفت در شهرک غرب
وکیل سرقت در شهرک غرب | وکیل سرقت در اشرفی اصفهانی | وکیل سرقت در دهکده المپیک حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقتمقدمهبرخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از ...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل كیفری
وکیل جرایم رانندگی در پونک | شهرک غرب | دهکده المپیک | اشرفی اصفهان مقدمهناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از ...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و صلاحیت محاکم ملی در رسیدگی به آن، فرصت ها و تهدیدها  چکیدهسیر شکل‌ گیری و تحولات نظام بین‌ المللی حقوق بشر موجب شده است تا سازوکار حمایتی بین‌ المللی، تمام ظرفیت‌ها و تلاش خود را به منظور حمایت مؤثر و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی فردی به کار بندد. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های چنین فرآیندی، لزوم مبارزه با «بی‌کیفرمانی» در سطح جهانی است؛ به این معنا...

28 اسفند 1398

بهترین وكیل كیفری
وظایف و اختیارات دادستان دادستان که در حوزه ی قضایی هر شهرستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، مدعی العموم و نماینده ی جامعه است و در مواردی که ارتکاب جرم، حقوق عمومی را خدشه دار کند و نظم جامعه را به هم ریزد، به نمایندگی از جامعه، اقامه‏ی دعوا نموده و تعقیب را آغاز می‏کند. در این مبحث وظایف و اختیارات دادستان را مورد بحث قرار می‏دهیم: تعقیب متهمان به لحاظ حیثیت عمومی جرم یکی از وظایف مه...

28 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
مرجع تعقیب دعوای عمومی و دعوای خصوصی رسیدگی به یک پرونده‏ی کیفری از آغاز تا فرجام در سه مرحله صورت می‏گیرد:مرحله نخست: تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از ویمرحله دوم: دادرسی و صدور حکممرحله سوم: اجرای حکمدر کلیه نظام های قضایی دنیا، مسئولیت انجام هر کدام از مراحل مذکور حسب مورد با یک نهاد قضایی است؛ در نظام قضایی ایران، انجام مرحله اول با نهادی به نام «د...

28 اسفند 1398

دعوای خصوصی منظور از دعوای خصوصی، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده محسوب می‏شود مانند حد قذف و قصاصچند نکته مهم:نکته نخست: اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و تا زمانی که شاکی یا مدعی خصوصی درخواست تعقیب نکرده باشد متهم از این حیث قابل تعقیب نیست. البته در جرایمی مانند سرقت تعزیر...