07 خرداد 1399

بهترین وكیل كیفری
صغار بالغ در این مرحله، کودک از نظر سنی به حدی رسیده که نه تنها از نظر قانون، علم به این معنا پیدا کرده که عمل معین قابل تعقیب بوده و هیئت جامعه و ضابطین دادگستری، مجرمین را دستگیر نموده و به کیفر اعمال خود می رسانند بلکه مجرم، قوه ادراک و تشخیص خوب از بد را داشته و با مقایسه آن‏ها از یکدیگر، یکی از آن دو راه را برای خود انتخاب می کند. به همین جهت در این مرحله، صغیر در مقابل اعمالش کامل...

22 فروردین 1399

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
توهین مشدد به اطفال و بانوان در یک مورد، در قانون ایران، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین موجب تشدید مجازات دانسته شده است. به موجب ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات»، که جانشین ماده ۳ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی»، مصوب سال ۱۳۳۶، شده است، هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با  الفاظ و حرکات مخالف شؤون...

28 اسفند 1398

صور خاص جرم خیانت در امانت
صغر سن مانع مسئولیت کیفری در همه نظام های حقوقی، کودکانی که به سن معینی نرسیده اند فاقد مسئولیت کیفری می باشند. پس از رسیدن به آن سن نیز، تا زمان رسیدن به سن مسئولیت کامل کیفری، برخورد متفاوتی با آنان نسبت به افراد بزرگسال می شود، و علاوه بر تعقیب آنها از سوی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و محاکمه آنان در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ، گاه اثبات جرم آنها از نظر قانون دشوارتر می باشد. برای ...

21 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
علل موجهه جرم برابر ماده 158 ق.م.ا علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‏شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد؛ ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛ پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد، و امر مذکور خلاف شرع نباشد؛ ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی ...

30 بهمن 1398

بهترین وكیل كیفری
جنایت مجنون علیه فرد عاقل هرگاه مجنونی مرتکب جنایت علیه فرد عاقلی شود، مجنون را در مقابل فرد عاقل به جهت عدم تساوی در عقل، قصاص نمی کنند. همچنین اگر فرد مجنونی مرتکب قتل فرد مجنون دیگری شود، در مقابل او قصاص نمی‏شود و علت آن، اجماع فقهای امامیه در خصوص موضوع است و معتقدند که شخص مجنون در صورت ارتکاب جنایت فاقد قصد و اراده بوده و عمل او در واقع همچون عمل خطائی است.قانون‏گذار جمهوری ا...

23 بهمن 1398

بهترین وكیل كیفری
اولیاء دم متعدد همراه با افراد صغیر یا مجنون اگر اولیای دم مقتول و یا مجنیٌ علیه متعدد و در میان آن‏ها علاوه بر اشخاص كبیر و عاقل، افرادی باشند که به لحاظ صغر سن و یا جنون، قادر به استیفای تصاص و یا عفو جانی نباشند، در این که اولیاء دم كبیر و حاضر بتوانند نسبت به استیفای قصاص اقدام کنند، قانون‏گذار سال 1361 تکلیف قضیه را در قانون حدود و قصاص به نحو زیر مشخص کرده بود: «هرگاه ولی دم، صغیر...

14 دی 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
توهین به اطفال ماده 619 ق.م.ا، در این خصوص، آورده است، «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» توهین ساده به اطفال یا زنان، مشمول این ماده نیست بلکه باید مخالف شئون و حیثیت آنان باشد که در این زمینه باید به ملاک‏های عرفی، توجه نمود.عبارت «ال...

05 آبان 1398

بهترین وكیل كیفری
سن عدم تمیز طفل در این مرحله، صغیر است و فرض بر این است که در این مرحله، قدرت و فهم عمل جزائی و عواقب آن را ندارد و به همین جهت به طور مطلق، فاقد مسؤولیت می باشد. کودک در این دوره از زندگی خود فاقد قدرت تمیز و تشخیص است. بین خوبی و بدی، سود و زیان و دوست و دشمن تفاوت نمی گذارد و درک و شعور چندانی ندارد.واقعیت این است که سن مشخص برای ظهور قدرت تشخیص یا کامل شدن آن و وجود ندارد زیرا ب...