22 خرداد 1399

حق فسخ ازدواج قابل انتقال نیست در معاملات و قراردادها ممکن است در نبود شرط مخالف، حق فسخ از طریق قرارداد و یا ارث به دیگری انتقال یابد. اما در مورد ازدواج نمی توان چنین چیزی را پذیرفت، چرا که ازدواج مربوط به شخصی ترین موضوعات زندگی هر فرد است که بستگی شدیدی به احساسات و عواطف او دارد، به طوری که سلیقه و برخورد حتا دوقلوهای همسان نیز، در این گونه امور می تواند متفاوت باشد. پس، حق فسخ ناش...

19 فروردین 1399

موارد فسخ ازدواج: عیب های ویژه ی زن طبق ماده ی 1123 ق.م: «عيوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود ١- قرن؛ 2- جذام؛ 3-برص؛ 4- افضا؛ 2- زمین گیری؛ 6- نابینایی از هر دو چشم.»«قرن» عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی شوهر با او می گردد. در علم پزشکی؛ شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، را قرن گو...

18 اسفند 1398

انواع طلاق- طلاق قضایی طلاق قضایی، طلاقی است که به درخواست زن انجام می شود. از آن جهت به این طلاق، قضایی گویند که هر چند اصل طلاق به اراده ی شوهر است، ولی در این جا به درخواست زن و به حکم دادگاه، شوهر ملزم به طلاق می شود و هر گاه شوهر خودداری کند و یا الزام او غیر ممکن باشد، طلاق به وسیله ی نماینده ی دادگاه انجام می پذیرد. به موجب تبصره ی ماده ی 1133 ق.م: «زن نیز می تواند با وجود شرایط ...

14 اسفند 1398

حق فسخ قابل اسقاط است

به طور کلی، حق فسخ در معاملات و قراردادها قابل استقاط است. بر اساس ماده ی 448 ق.م: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» در مورد ازدواج نیز همین طور است. پس زن و شوهر می توانند ضمن قرارداد ازدواج و یا . حتا قرارداد دیگری، تمام حقوق فسخ ناشی از عیب، تدلیس و یا تخلف از شرط صفت و یا برخی از آن ها را از خود سلب نمایند.

06 اسفند 1398

فسخ ازدواج انحلال ازدواج ممکن است از طریق فسخ صورت پذیرد. فسخ از سوی یکی از طرفين (زن یا شوهر) انجام می شود و در مواردی امکان دارد که قانون اجازه داده باشد. اما ممکن است صاحب حق فسخ از این اجازه ی قانونی خود استفاده نکند. در قانون مدنی، مواد 1121 تا 1128، 1131 و 1132 ويژهی فسخ ازدواج است. در ادامه مفهوم فسخ ازدواج و سنجش آن با طلاق، موارد فسخ، و شرایط، ویژگی ها و آثار اجرای آن آورده می ...

28 بهمن 1398

موارد فسخ ازدواج: جنون جنون، عيب مشترک زن و مرد جنون در لغت به معنای دیوانگی، نادانی و کم عقلی است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، تعاریف مختلفی از جنون شده که فساد یا تباهی عقل، قدر جامع همای آن هاست و همان گونه که در بخش اول گفته شد؛ اعم است از جنون دائمی و جنون ادواری. می توان گفت مجنون کسی است که در تشخیص امور واقعی و غیر واقعی و سنجش سود و زیان خود ناتوان است و در انجام امور روزمره ی خود...

12 بهمن 1398

زن و شوهر آثار مالی ١- ارث- زن و شوهر در مدت عددی طلاق رجعی از یکدیگر ارث می برند. بر اساس ماده ی 943 ق.م: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد ليكن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.» هر چند این ماده، ارث بردن پس از طلاق را وابسته به رجعی بودن آن دانسته است، اما ...

12 دی 1398

ازدواج نوعی قرارداد است که مربوط به خصوصی ترین و اساسی ترین جنبه های زندگی است. خانواده نتیجه ی همین پیوند است که هویت افراد را شکل داده و دریچه ای است برای ورود آن ها به جامعه ی انسانی. با تشکیل این همبستگی، مسیری مشترک در زندگی طرفین و فرزندان حاصل از آن آغاز شده و ادامه می یابد. در واقع، ازدواج شروع یک سفر هیجان انگیز و پر حادثه است که ویژگی های خاص خود را دارد. بسته به شرایط، کوتاه و...

04 دی 1398

موارد فسخ ازدواج: عیب های ویژه ی مرد بر اساس ماده ی 1122 ق.م: «عيوب ذیل در مورد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1- خصاء؛ 2- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ ٣- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»«اخصاء» در لغت به معنی اخته کردن می باشد و خصی یا اخته نیز کسی است که بیضه هایش را کشیده باشند و بدان خواجه نیز گویند.«عنن» در ل...

02 دی 1398

موارد فسخ ازدواج: تدلیس و تخلف از شرط تدلیس در لغت به معنای پوشیدن و پنهان کردن عیب و فریب دادن است و در اصطلاح حقوقی نیز به معنای لغوی آن نزدیک است. در ماده ی 438 ق.م آمده است: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» تدلیس در معامله، حق فسخ را برای طرف مقابل ایجاد می کند. هم چنین شرط صفت، یکی از اقسام سه گانه ی شرط است و تخلف از آن موجب حق فسخ می شود. بر اساس ماده ی 23...