23 تیر 1399

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. هر چند قانونگذار، عمل نزدیکی با اقربای سیبی را از موارد زنای مستحق اعدام ندانسته فقط در یک مورد اشاره به حرمت کرده و آن موردی است که به موجب بند دوم ماده 1047 قانون مدنی، نکاح بین آن‏ها به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است و آن نکاح بین مرد و زن است که سابقا زن پدر یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده، هر چند که قرابت رضاعی باشد. بنابراین چون نکاح با این...

31 فروردین 1399

کمیت شهادت در اثبات لواط در خصوص «کمیت شهادت» در جنایت علیه تمامیت جسمانی قانون گذار در ماده 199 ق.م.ا. اشعار می‏دارد: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‏گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن ع...

21 فروردین 1399

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

طبق ماده 1059 قانون مدنی و نیز ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310، ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است و هر خارجی که بدون اجازه مخصوصی که دولت می دهد، با زن ایرانی ازدواج نماید، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بر این اساس، عمل زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان نیز موجب اعدام زانی است.

12 فروردین 1399

زنا با محارم نسبی زنای با محارم از لحاظ عفت عمومی از قبیح ترین و شنیع ترین اعمال می باشد زیرا شیوع آن موجب می‏شود که نظم خانواده و بنیان آن واژگون گردد و روح عفت عمومی را بر باد داده و جامعه را به انحطاط و انقراض سوق دهد. مثلاً اگر زنای فرزندان با مادر و یا برادران با خواهران و یا زنای پدران با فرزندان خود که در یک خانه با هم زندگی می کنند و در اثر طغیان غریزه جنسی، آماده برای ارتکاب هر...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل پرونده های کیفری در شهرک غرب | پونک | شهرک غرب | اشرفی اصفهانی | غرب تهران دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفریپیشگفتاربرپایی عدل و دادگستری هدف و وظیفه اصلی هر دستگاه قضایی سالم و کارآمد است. این مهم در رسیدگی‌های کیفری که پای ارتکاب جرم، بزهکار و بزه دیده در میان است از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نه تنهاس سرنوشت بسیــاری از افــرادی که مستقیمــاً با...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل تعزیرات در شهرک غرب | پونک | اشرفی اصفهانی | شهرک غرب | غرب تهران درجه بندی مجازاتهای تعزیری؛ (چالشها و راهکارها)معرفی نامه كتاب:كتاب "درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری؛ (چالش‌ها و راهکارها)" با نظارت علمی دکتر عبدالعلی توجهی توسط آقایان علی اصغر آشوری و علی ترابی‌پور در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده است. اين كتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قوه...

29 اسفند 1398

وکیل سرفت در شهرک غرب
وکیل سرقت در شهرک غرب | وکیل سرقت در اشرفی اصفهانی | وکیل سرقت در دهکده المپیک حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقتمقدمهبرخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از ...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل كیفری
وکیل جرایم رانندگی در پونک | شهرک غرب | دهکده المپیک | اشرفی اصفهان مقدمهناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از ...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و صلاحیت محاکم ملی در رسیدگی به آن، فرصت ها و تهدیدها  چکیدهسیر شکل‌ گیری و تحولات نظام بین‌ المللی حقوق بشر موجب شده است تا سازوکار حمایتی بین‌ المللی، تمام ظرفیت‌ها و تلاش خود را به منظور حمایت مؤثر و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی فردی به کار بندد. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های چنین فرآیندی، لزوم مبارزه با «بی‌کیفرمانی» در سطح جهانی است؛ به این معنا...