27 اسفند 1398

رابطه علّیت در سقط جنین نهایتاً زمانی سقط جنین محرز و قابل مجازات است که بین عمل مرتکب و فعل مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد چرا که در برخی موارد ممکن است ایراد ضرب وارده منجر به خونریزی و سقط گردد ولی گاهی ممکن است که ضربه ای شدید نیز موجب پارگی رحم و سقط جنین نگردد.واضح است که اثبات رابطه علیت مستلزم جلب نظر کارشناس فنی می باشد و باید در مورد رابطه سقط جنین با وسایل به کار گرف...

18 بهمن 1398

مجازات سقط جنین قانون مجازات اسلامی، سه نوع مجازات تعزیری برای سقط جنین، در نظر گرفته است: حبس تعزیری درجه پنج برای سقط جنین از راه ضرب یا اذیت و آزار یا فراهم کردن وسایل و سقط جنین توسط پزشک و ماما و داروفروش؛ حبس تعزیری درجه شش برای سقط جنین از راه دادن ادویه یا وسایل دیگر؛ حبس تعزیری درجه هفت برای راهنمایی به استعمال ادویه یا وسایل دیگر؛ در همه این موارد، دیه نیز باید پرداخت شود....

26 دی 1398

رکن معنوی سقط جنین قانون‏گذار در مورد سقط جنین در ماده 492 قانون مجازات اسلامی سال 1370 اشاره به سقط جنین عمدی، شبه عمدی و خطای محض نموده بود: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».قانون‏گذار قانون مجازات اسلامی سال 92 در باب سقط جنین، این تقسیم بندی را در قانون ذکر نکرده ولی با توجه به این...

28 آذر 1398

فعل مرتکب در سقط جنین برای تحقق جرم سقط جنین، لازم است که عمل مجرمانه توسط شخص یا اشخاصی به نحو مباشرت و یا معاونت صورت گیرد. این قبیل اعمال به صورت فعل مثبت مادی خارجی است و ترک فعل نمی تواند موضوع جرم سقط جنین قرار گیرد. فعل مرتکب ممکن است به صورتهای زیر انجام گیرد:حالت اوّل- گاهی عمل سقط جنین ممکن است توسط افراد ثالث و غیر متخصص صورت گیرد همچنان که در ماده 623 قانون مجازات اسلامی...

19 آذر 1398

سقط جنین معمولا تصمیم گیری به داشتن یا نداشتن فرزند برای زوجین می بایستی قبل از انعقاد نطفه و حاملگی صورت گیرد و زوجین باید با انتخاب روش مناسب با مشورت و نظر پزشک متخصص راه جلوگیری از بچه دار شدن را انتخاب کنند، چرا که اگر بعد از انعقاد نطفه و شروع حاملگی مبادرت به سقط جنین نمایند، جرم محسوب و قابل مجازات است. تعریف سقط جنین از نظر فقهی جنین از جن گرفته شده و در مفردات راغب آمده است:...

02 آذر 1398

رکن مادی سقط جنین همان گونه که گفته شد، سقط جنین عبارت از اخراج جنین از رحم قبل از موعد طبیعی زایمان است. از این تعریف می توان عناصر تشکیل دهنده رکن مادی سقط جنین را به نحو زیر مورد بررسی قرار داد. حامله بودن زن زمانی جرم سقط جنین محقق می‏شود که زن حامله باشد. منظور از حاملگی آن است که تخمک زن با نطفه مرد آمیخته شده و در جدار مخاط رحم مستقر گشته و تشکیل جفت و جنین را بدهند که عالما هم...

15 آبان 1398

سقط جنین غیرعمدی ملاک عمدی و غیرعمدی بودن سقط جنین، همان ملاک عمدی و غیرعمدی بودن جرم قتل است. بنابراین اگر مرتکب، قصد رفتار فیزیکی یا قصد نتیجه یا قصد هیچ یک را نداشته باشد، عمل او عمدی نخواهد بود و سقط جنین غیرعمدی، فاقد مجازات تعزیری است بلکه فقط مستوجب پرداخت دیه است. اما اگر سقط جنین یا وضع حمل قبل از موعد طبیعی، بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهار...

12 شهریور 1398

جرایم مرتبط با سقط جنین قوانین خارجی برای از بین بردن زمینه تحقق جرم سقط جنین، جرایمی را پیش بینی کرده اند که در عرف حقوق جزا، به عنوان جرم مانع (Delits obstacles) از آنان یاد می‏شود مانند تبلیغات وسایل سقط جنین، فروش یا عرضه یا نگهداری این وسایل و تسهیل به کارگیری آنها. (مواد 539 و 540 قانون جزای لبنان) اما در قانون مجازات اسلامی، این موارد به صورت خاص و جداگانه، جرم انگاری نشده است بل...