27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران حضانت اطفال یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر...

18 اسفند 1398

وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب
وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب فهرست مطالبمعرفی دعاوی طلاقمعرفی انواع دعوای طلاقدعوای طلاق به درخواست زوجدعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)توافق زوجین برای طلاقمعرفی انواع طلاقطلاق رجعیطلاق بائنطلاق خلعطلاق مباراتسه طلاقتوضیح صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگیصلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانوادهتوضیح...

12 دی 1398

وکیل برای زوج در دفاع از درخواست طلاق زوجه در شهرک غرب شرایط غیر موثر در صحت عقد ازدواج برخی از شرایط از جمله شرایط صحت عقد ازدواج محسوب نمی گردند، با این حال، لزوم آنها بنا به مصالحی توجیه می شود. ما هر یک از شرایط جنبی را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. شهادت شهود شهادت شهود، شرط صحت عقد ازدواج نیست. این مسئله یکی از وجوه اختلاف بین شیعه و سنی است. در نزد شیعه بر خلاف اهل س...

25 آذر 1398

انواع طلاق- طلاق توافقی طلاق توافقی، همان گونه که از نام آن پیداست طلاقی است که زن و شوهر بر وقوع آن و جدایی اتفاق نظر دارند و ممکن است در چارچوب طلاق خلع یا مبارات باشد یا نباشد. معمولا این توافقها علاوه بر جدایی، در مورد آثار ازدواج از جمله مهریه، حضانت و.. است، یعنی مواردی که باید ضمن طلاق، تكليف آن ها مشخص شود. پس طلاق توافقی تاثیری در ماهیت طلاق که ایقاع و به اراده ی شوهر است ندارد...

07 آذر 1398

وکیل حضانت اطفال در پونک نمایندگی اطفال قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلام برای طفل صغير يک نوع نمایندگی اجتناب ناپذیر مقرر نموده است، زیرا اطفال قادر به اداره امور خود نیستند. با این فرض که پدر و جد پدری در امر تشخیص مصلحت و رعایت غبطة صغير صالح ترین فرد هستند، این نمایندگی در درجه نخست به این دو اعطا شده است. در این رابطه ماده ۱۱۸۰(ق.م.) مقرر می دارد «طفل صغير تحت ولایت قهری پدر و جد پ...

14 آبان 1398

وکیل خانواده در جنت آباد تهران وکیل خانواده در تهران حقوق خانواده موضوع مواد ۱۰۳4 به بعد قانون مدنی و قوانین مختلف در درجه نخست مدیون فقه اسلام است. بنابراین، محقق علم حقوق خانواده باید بتواند از منابع فقهی استفاده کند و از آنجا که قریب به اتفاق کتب فقهی و منابع آن به زبان عربی است، بدیهی است بدون دانستن ادبیات عرب، محقق نمی تواند از آن کتب و منابع استفاده قابل توجهی ببرد.قانون مدن...

05 آبان 1398

طلاق توافقی پیش از این و در بررسی انواع طلاق گفته شد که طلاق های خلع و مبارات، گونه هایی از طلاق توافقی است. اما ممکن است طلاق توافقی، خلع یا مبارات نباشد و به عبارت دیگر بدون بخشش مالی از سوی زن انجام پذیرد. به موجب ماده ی 25 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی ...

04 آبان 1398

وکیل برای تجویز ازدواج مجدد در اشرفی اصفهانی ازدواج موقت مقدمه: در فقه شیعه، به خلاف سایر مذاهب و به خصوص مسیحیت، دوام و استمرار : از عناصر اصلی عقد ازدواج نیست و لذا عقد ازدواج می تواند برای مدتی معین منعقد گردد، تأسیس حقوقی ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده ولی بعدها با منع صریح و عمر خليفه دوم ممنوع گردید؛ اما شیعه بر تداوم مشروعیت این نهاد پای فشرد و اکنون یکی از اختصاصات مذهب شیع...

23 مهر 1398

شروط در ضمن عقد ازدواج مقدمه: شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در فقه اسلام به خود اختصاص داده اند. در عقد ازدواج نیز که در بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والایی برخوردار است. این شروط، وسیله ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بين حقوق طرفين متعاقدين آن يعنی زوج و زوجه است. این وسیله می تواند جایگزین مناسبی برای تعديل...