25 تیر 1399

نه (9) طلاق بر اساس ماده ی 1058 ق.م: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.» طلاق عدی، از اقسام طلاق رجعی است و عبارت است از طلاقی که شوهر در ایام عده رجوع کند و سپس میان زن و شوهر نزدیکی صورت پذیرد. با توجه به ماده ی 1057، پس از هر دو طلاق رجعی که منجر به رجوع می شود، طلاق سوم بائنه است و شوهر حق رجوع نداشته، بلکه برای پیوندی دوباره...

27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران حضانت اطفال یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر...

18 اسفند 1398

وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب
وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب فهرست مطالبمعرفی دعاوی طلاقمعرفی انواع دعوای طلاقدعوای طلاق به درخواست زوجدعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)توافق زوجین برای طلاقمعرفی انواع طلاقطلاق رجعیطلاق بائنطلاق خلعطلاق مباراتسه طلاقتوضیح صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگیصلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانوادهتوضیح...

12 دی 1398

وکیل برای زوج در دفاع از درخواست طلاق زوجه در شهرک غرب شرایط غیر موثر در صحت عقد ازدواج برخی از شرایط از جمله شرایط صحت عقد ازدواج محسوب نمی گردند، با این حال، لزوم آنها بنا به مصالحی توجیه می شود. ما هر یک از شرایط جنبی را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. شهادت شهود شهادت شهود، شرط صحت عقد ازدواج نیست. این مسئله یکی از وجوه اختلاف بین شیعه و سنی است. در نزد شیعه بر خلاف اهل س...

07 آذر 1398

وکیل حضانت اطفال در پونک نمایندگی اطفال قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلام برای طفل صغير يک نوع نمایندگی اجتناب ناپذیر مقرر نموده است، زیرا اطفال قادر به اداره امور خود نیستند. با این فرض که پدر و جد پدری در امر تشخیص مصلحت و رعایت غبطة صغير صالح ترین فرد هستند، این نمایندگی در درجه نخست به این دو اعطا شده است. در این رابطه ماده ۱۱۸۰(ق.م.) مقرر می دارد «طفل صغير تحت ولایت قهری پدر و جد پ...

30 آبان 1398

مهریه و طلاق طلاق ویژه ی ازدواج دائم است و از نظر تعیین مهریه دو حالت دارد، ممکن است قبل از تعیین مهریه و یا پس از آن باشد. اگر طلاق قبل از تعیین مهریه باشد و یا عدم مهر در قرارداد شرط شده باشد، در هر صورت مهریه به زن تعلق می گیرد و شرط عدم مهریه نیز باطل است. ولی مقدار آن متفاوت می باشد. در واقع اگر طرفين هنوز نزدیکی نکرده باشند، زن سزاوار مهرالمتعه است. بر اساس ماده ی 1093 ق.م: «هر گا...

22 آبان 1398

سه طلاق امروزه احتمال این که مردی زن خود را چند بار طلاق دهد و بعد دوباره با هم ازدواج نمایند، بسیار کم و یا حتا بعید به نظر می رسد. آن چه در عمل در جامعه اتفاق می افتد، امکان ازدواجی زن و مردی است که از یکدیگر جدا شده اند و به دلیل شرایط زندگی پس از طلاق، وجود فرزندان و یا احساس و علاقه ای که به یکدیگر داشته اند تصمیم به ازدواج مجدد با یکدیگر می گیرند. اما چنانچه دوباره به مشکل برخوردن...

14 آبان 1398

وکیل خانواده در جنت آباد تهران وکیل خانواده در تهران حقوق خانواده موضوع مواد ۱۰۳4 به بعد قانون مدنی و قوانین مختلف در درجه نخست مدیون فقه اسلام است. بنابراین، محقق علم حقوق خانواده باید بتواند از منابع فقهی استفاده کند و از آنجا که قریب به اتفاق کتب فقهی و منابع آن به زبان عربی است، بدیهی است بدون دانستن ادبیات عرب، محقق نمی تواند از آن کتب و منابع استفاده قابل توجهی ببرد.قانون مدن...

05 آبان 1398

طلاق و نفقه زن بر اساس ماده ی 1139 ق.م، طلاق ویژه ی ازدواج دائم و بر دو نوع است؛ طلاق بائن و طلاق رجعی. در طلاق بائن، شوهر در مدت عده نمی تواند به زن رجوع نماید، ولی در طلاق رجعی شوهر در مدت عده حق رجوع دارد. در طلاق رجعی، زن در مدت عده ی طلاق در حکم همسر شوهر است، به همین دلیل قانون گذار در ماده ی 1109 ق.م مقرر کرده: «نفقه ی مطلقه ى رجعيه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق ...