25 تیر 1399

نه (9) طلاق بر اساس ماده ی 1058 ق.م: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.» طلاق عدی، از اقسام طلاق رجعی است و عبارت است از طلاقی که شوهر در ایام عده رجوع کند و سپس میان زن و شوهر نزدیکی صورت پذیرد. با توجه به ماده ی 1057، پس از هر دو طلاق رجعی که منجر به رجوع می شود، طلاق سوم بائنه است و شوهر حق رجوع نداشته، بلکه برای پیوندی دوباره...

01 تیر 1399

انواع طلاق- طلاق عدی هر چند که در ماده ی 1058 ق.م از «طلاق عدی» نام برده شده، ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است. در فقه امامیه، گفته شده طلاق عدی، طلاق رجعی است که شوهر در مدت عده به زن رجوع و سپس با او نزدیکی می کند، آن گاه دوباره او طلاق می دهد. طلاق عدی ممکن است منجر به حرمت ابدی شود. بر اساس ماده ی 1058: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام...

19 خرداد 1399

گواهی عدم امکان سازش برای طلاق بر اساس ماده ی 26 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام... می کند. بنابراین، گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می گردد:١- زمانی که طلاق به درخواست شوهر باشد. در این حالت دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند. اگر داورها در برقراری صلح و سازش میان زن و شوه...

03 اردیبهشت 1399

شرایط زن در طلاق: طهر اصل بر این است که قصد و رضا و اهلیت زن برای وقوع طلاق لازم نیست، چرا که طلاق از سوی شوهر واقع می شود. با وجود این قانون گذار بر اساس فقه امامیه دو شرط پاکی و نداشتن نزدیکی را در مورد زن الزامی کرده است. پاکی به موجب ماده ی 1140 ق.م: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد ...

05 فروردین 1399

انواع طلاق- طلاق بدعی

طلاق بدعی، در مقابل طلاق سنی می باشد و عبارت از طلاقی است که در آن شرایط و مقررات طلاق رعایت نشده و نامشروع و باطل باشد. منظور از شرایط، شرایط ماهوی و اساسی طلاق است، مانند طلاق در دوران عادت ماهیانه ی زن، یا طلاق به وسیله ی شوهری که اهليت ندارد.

27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران حضانت اطفال یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر...

18 اسفند 1398

انواع طلاق- طلاق خلع طلاق خلع، نوعی طلاق توافقی است که تعریف آن در ماده ی 1146 ق.م آمده است. برابر با این ماده: «طلاق خلع آن است که زن به واسطهی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عين مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» حکم طلاق خلع، از جمله بر اساس آیه ی 4 سوره نساء است. خلع بر وزن صلح، ریشه در کلمه ی خلع بر وزن ...

18 اسفند 1398

وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب
وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب فهرست مطالبمعرفی دعاوی طلاقمعرفی انواع دعوای طلاقدعوای طلاق به درخواست زوجدعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)توافق زوجین برای طلاقمعرفی انواع طلاقطلاق رجعیطلاق بائنطلاق خلعطلاق مباراتسه طلاقتوضیح صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگیصلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانوادهتوضیح...

30 بهمن 1398

حکم دادگاه برای اجرای طلاق به موجب ماده ی 26 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که طلاق... به درخواست زوجه باشد... دادگاه مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. همان گونه که پیش از این آمد، هر گاه طلاق به درخواست زن باشد، دادگاه به منظور برقراری صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع می دهد و اگر داوران موفق به صلح و سازش نشدند و دادگاه بپذیرد، رای ب...