23 تیر 1399

لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی در جرم محاربه اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته اند ليكن قانونگذار در ماده 183 ق.م. به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوءنیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی کرده، ليكن قصد وی، ترساندن و برهم زدن ا...

11 تیر 1399

کیفیت اجرای حد محاربه و افساد فی الارض 1- قتل در کیفیت اجرای قتل بين علماء و فقها به دلیل روشن بودن نوع آن اختلافی وجود ندارد، و قتل به هر وسیله ای که صورت گیرد کفایت می کند اعم از اینکه با شمشیر صورت گیرد، یا به وسیله اسلحه. 2- صلب در کیفیت اجرای این مجازات بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قائلين به قول تخيير معتقدند که محارب و مفسد زنده به دار آویخته می شود و قائلين به قول ترتيب معتق...

21 خرداد 1399

مفهوم محاربه تعریف محاربه می تواند از بررسی معنای لغوی آن آغاز شود. محاربه مصدر باب مفاعله در زبان عربی است و مجرد آن بر وزن فاعل» به معنای جنگ و مقاتله و غارت به کار رفته است. به همین دلیل است که در برخی از کتب لغت در این باره آمده است:«حرب الرجل (آي) سلبه المال و ترکه بلاشی».به طور کلی واژه حرب و محاربه هشت بار در قرآن کریم به کار رفته است. اما مهم ترین آیه ای که محاربه را به ...

04 اسفند 1398

معافیت از مجازات جرم محاربه حدود، مجازاتهایی هستند که نوع و میزان و کیفیت آن از قبل تعیین شده و کسی حق کم یا زیاد کردن آن را ندارد، منتها یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی، قاعده «ادرو الحدود بالشبهات» است. به موجب این قاعده که مبتنی بر اصل برائت است، با هرگونه شبهه معقول در تحقق جرم، باید اصل را بر عدم وقوع آن گذاشت و متهم را از مجازات حد مبرا ساخت.حاکمیت اصل برائت و قاعده «درء» تا...

01 اسفند 1398

موارد عدم قبول شهادت در اثبات جرم محاربه در دو مورد شهادت افراد برای اثبات محاربه و افساد فی الارض پذیرفته نمی شود که ذیلا به بیان آنها می پردازیم الف: عدم قبول شهادت عده ای از مهاجمين (محاربين) عليه عده ای دیگر از آنها. حکم این مورد در کتب فقهی بعضی از فقها از جمله صاحب جواهر (ره) در کتاب جواهر الكلام و شهیدثانی در کتاب مسالک الافهام و امام خمینی (قدس سره) در کتاب تحریر الوسیله و محقق ...

06 آذر 1398

طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض محاربه و افساد فی الارض از چند طریق قابل اثبات می باشند که این طرق اثبات در جرائم دیگر نیز وجود دارند مثل اقرار مرتکب یا شهادت شهود که ذیلا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. اثبات با شهادت و اقرار اگرچه این موضوع از مباحث آئین دادرسی کیفری بوده و باید در ضمن قوانین شکلی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد نه در قوانین ماهوى، لكن قانونگذار به پیروی از شیوه فقهای عظ...

22 آبان 1398

سیر مراحل قانون گذاری جرم محاربه بر اساس روایات وارده در این زمینه و اجماع فقهای عظام، ریشه و مبنای جرم محاربه در آیه 33 از سوره مبارکه مائده مقرر شده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَلِكَ لَهُمْ خِ...