24 مرداد 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ای شماره۶۱۴۱۴/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۲۰مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندرخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ایاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسدر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (...

23 مرداد 1399

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق شماره۲۶۰۰/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۹تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر جالقاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستانپیرو نامه تنفیذ شماره ۷۱۴۴۵/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دبیر وقت شورای عالی شهر...

22 مرداد 1399

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ شماره۵۰۹۶۱/۷۰۲۹۰                                                                         ۱۳۹۴/۶/۲اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورنظر به اینکه در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عبارت «موضوع تصویب...

22 مرداد 1399

نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیتمرجع صدور:     شعبه 36 دیوانعالی کشورچکیده: رسیدگی به بزه نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. مستندات         تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309970925101968خلاصه جریان پروندهشعبه...

22 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد شماره ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۱۷تصویب‌نامه درخصوص سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گ...

21 مرداد 1399

مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: مقصود از تعدی و تفریط مستوجب حکم تخلیه عین مستأجره، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آن دسته از اقداماتی است که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره، لطمه و صدمه اساسی وارد آورده و خارج از اذن حدود اذن موجر باشد بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست و نامشروع تعدی و تفریط ...

21 مرداد 1399

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۹اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات ...

20 مرداد 1399

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم شماره۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۲اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشمدبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادیهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و...

18 مرداد 1399

صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداریچکیده: اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‎باشد. مستندات         ماده 100 قانون شهرداریتاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970905100210رای بدویدر خصوص شکایت آقای م.م. با وک...