24 تیر 1399

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

مستی تعمدی و مصرف مواد مخدر

مستی تعمدی به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسكر يا مواد مخدر و یا روانگردان مصرف کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. بنابراین، قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تأثیر این مواد که ممکن است حتی به سلب اراده او منتهی شود، مسؤولیت کیفری را از او بر نمی دارد.

29 اردیبهشت 1399

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
اشتباه در مصرف مواد مخدر قانون مجازات اسلامی درباره تأثير اشتباه به عنوان قاعدهای عام و کلی ساکت است. ليكن در جرایم خاص نظیر زنا (ماده ۲۲۳) تأثير اشتباه را پذیرفته و آن را موجب سقوط حد دانسته است. با این همه، سکوت قانونگذار را نباید در سایر موارد دلیل نپذیرفتن اشتباه به عنوان یک عامل رافع تقصیر کیفری دانست. اصل تفسير مضيق قوانین کیفری هیچ گاه مانع از آن نیست که اگر قاضي محكمه مقررات کیف...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل پرونده های کیفری در شهرک غرب | پونک | شهرک غرب | اشرفی اصفهانی | غرب تهران دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفریپیشگفتاربرپایی عدل و دادگستری هدف و وظیفه اصلی هر دستگاه قضایی سالم و کارآمد است. این مهم در رسیدگی‌های کیفری که پای ارتکاب جرم، بزهکار و بزه دیده در میان است از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نه تنهاس سرنوشت بسیــاری از افــرادی که مستقیمــاً با...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل تعزیرات در شهرک غرب | پونک | اشرفی اصفهانی | شهرک غرب | غرب تهران درجه بندی مجازاتهای تعزیری؛ (چالشها و راهکارها)معرفی نامه كتاب:كتاب "درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری؛ (چالش‌ها و راهکارها)" با نظارت علمی دکتر عبدالعلی توجهی توسط آقایان علی اصغر آشوری و علی ترابی‌پور در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده است. اين كتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قوه...

29 اسفند 1398

وکیل سرفت در شهرک غرب
وکیل سرقت در شهرک غرب | وکیل سرقت در اشرفی اصفهانی | وکیل سرقت در دهکده المپیک حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقتمقدمهبرخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از ...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل كیفری
وکیل جرایم رانندگی در پونک | شهرک غرب | دهکده المپیک | اشرفی اصفهان مقدمهناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از ...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و صلاحیت محاکم ملی در رسیدگی به آن، فرصت ها و تهدیدها  چکیدهسیر شکل‌ گیری و تحولات نظام بین‌ المللی حقوق بشر موجب شده است تا سازوکار حمایتی بین‌ المللی، تمام ظرفیت‌ها و تلاش خود را به منظور حمایت مؤثر و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی فردی به کار بندد. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های چنین فرآیندی، لزوم مبارزه با «بی‌کیفرمانی» در سطح جهانی است؛ به این معنا...

28 اسفند 1398

بهترین وكیل كیفری
وظایف و اختیارات دادستان دادستان که در حوزه ی قضایی هر شهرستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، مدعی العموم و نماینده ی جامعه است و در مواردی که ارتکاب جرم، حقوق عمومی را خدشه دار کند و نظم جامعه را به هم ریزد، به نمایندگی از جامعه، اقامه‏ی دعوا نموده و تعقیب را آغاز می‏کند. در این مبحث وظایف و اختیارات دادستان را مورد بحث قرار می‏دهیم: تعقیب متهمان به لحاظ حیثیت عمومی جرم یکی از وظایف مه...

28 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
مرجع تعقیب دعوای عمومی و دعوای خصوصی رسیدگی به یک پرونده‏ی کیفری از آغاز تا فرجام در سه مرحله صورت می‏گیرد:مرحله نخست: تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از ویمرحله دوم: دادرسی و صدور حکممرحله سوم: اجرای حکمدر کلیه نظام های قضایی دنیا، مسئولیت انجام هر کدام از مراحل مذکور حسب مورد با یک نهاد قضایی است؛ در نظام قضایی ایران، انجام مرحله اول با نهادی به نام «د...