25 آذر 1398

نشر اکاذیب رایانه ای به موجب ماده ۱۸ ق.ج.ر: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح با تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری...

30 آبان 1398

 لازم به ذکر است که در جرم نشر اکاذیب، برخلاف افترا و توهین، بنا به تصریح ماده ۶۹۸، نسبت دادن تلویحی نیز برای مسئول شناختن مرتكب کفایت میکند.در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی آن را، چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت، و در غیر این صورت، غیرقابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دیگری، این...

25 آبان 1398

وسیله در جرم نشر اکاذیب در متن جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت، برخلاف جرم اظهار اکاذیب در صدر ماده به هیچ وسیله ای اشاره نشده و فقدان نص در خصوص وسیله از یک سو و تأکید مقنن به «یا با همان مقاصد» در صدر جزء دوم ماده از سوی دیگر، این زمینه را فراهم می کند که جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت را مقید به وسیله ندانیم و با این استدلال که اگر قانونگذار نظر به مقید بودن این جرم به وسایل مذکور در صدر ما...

14 آبان 1398

مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ماده ۱۸ ق.ج.ر با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در عمده موارد منطبق است که با توجه به مشروح توضيح هایی که داده شد تکرار آنها لازم نیست و در این گفتار به شرح نکات اختصاصی ماده ۷۴۶ اکتفا می شود.نخست، نشر اکاذیب یا انتساب أعمال خلاف واقع باید تنها به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی محقق گردد تا مشمول ماده ۷۴۶ گردد. در غیر این صورت، مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات...

12 آبان 1398

نشر اکاذیب در قانون مجازات جرم نشر اکاذیب، در ماده ۶۹۸ «قانون تعزیرات» به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است:«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسيله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقی...

30 شهریور 1398

مجازات اظهار اکاذیب به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸: «... علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است.نخست، اعاده حیثیت، که در مفهوم خاص پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود. اما در این ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب ق...

27 شهریور 1398

مطلق بودن جرم نشر اکاذیب این جرم، با توجه به عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» در ذیل ماده ۶۹۸ (و مشابه آن که در ذیل ماده ۷۴۶ آمده است) جرمی مطلق می باشد، که تحقق ضرر برای شمول آن لازم نیست.ليكن به نظر نگارنده، برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان گفته اند، هرچند که سوء نیت خاص معمولا معادل «قصد نتیجه است، نمی توان، به استناد مطل...

16 شهریور 1398

نشر اکاذیب در جرم نشر اکاذیب، لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود.برای مثال، کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات، او را دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند، و یا به قصد گسیل شدن مأموران مالیاتی به تجارتخانه وی و ایجاد مزاحمت برایش، وی را برخوردار از درآمدهای نجومی قلمداد می نماید، یا به قصد معامله...