03 اردیبهشت 1399

جهات کیفری چک
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل ماده 15 قانون صدور چک، مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل را از دادگاه کیفری، تجویز کرده است: «دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.» سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که به رغم مقررات عمومی در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در قانون ایین دادرسی کیفری امده است، چرا قانونگذا...

20 فروردین 1399

برات و سیستم تعارض قوانین برات از جمله اسنادی است که در روابط بین المللی بازرگانان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و از وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی است که در سطح جهان . مبادله می شوند.با چنین وضعی، لازم است جنبه های مختلف این سند تجاری از نظر سیستم تعارض قوانین مورد بررسی قرار گیرد؛ جنبه هایی نظیر محل برات، شرابط شکلی صحت برات، شرایط ماهوی برات، اصل استقلال امضائات، شرایط ظهرنوی...

07 فروردین 1399

ماهیت حقوقی برات برات معمولا برای پرداخت مابه ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، «رابطه اصلی» نامیده می شود. بعد از صدور برات و شروع گردش آن، اشخاص دیگری ظهرنویس، ضامن، براتگیر)، به عناوین مختلف امضای خود را روی آن منعکس می کنند. امضا، تعهد جدیدی برای امضا کننده ایجاد می کند که «تعهد براتی» خوانده می شو...

01 فروردین 1399

اعتراض (واخواست) نسبت به برات در مطالبات عادی، طلبکار می تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عد پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ بدور اینکه نیاز به این باشد که مراجعه خود را به بدهکار ثابت کند.و در مورد برات، وضع به گونه دیگری است و دارنده برای آنکه بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی قائل شده است، استفاده کند، باید ابتدا به ب...

27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران حضانت اطفال یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر...

26 اسفند 1398

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی قانون صدور چک، علاوه بر مجازات اصلی، یک نوع اقدام بازدارنده را نیز، که در واقع نوعی مجازات تبعی است، عليه صادرکننده چک بلامحل پیش بینی کرده است، که در زیر هریک از این دو نوع مجازات را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم: مجازات اصلی مطابق ماده 7 سایق «قانون صدور چک»، مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نق...

26 اسفند 1398

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی «قانون صدور چک»، مصوب سال 1355، نکاتی را در مورد چگونگی تعقیب و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ذکر کرده است، که در این مطلب به بررسی این موارد می پردازیم. کسانی که در مورد این جرم حق شکایت کیفری دارند مطابق ماده 11 «قانون صدور چک»، تنها دارنده چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. بنابراین، اگر ...

26 اسفند 1398

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی عنصر مادی در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز، همچون جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت، سه بخش مختلف عنصر مادی را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم: رفتار فیزیکی در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد، عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، عبارت از فعل مثبت صادر کردن برگه چک می باشد، که با امضای آن محقق می گردد. در مواردی که وجه چک، پس از صد...

26 اسفند 1398

مواردی که صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست. به موجب ماده 12 «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، صادرکننده در پنج مورد قابل تعقیب کیفری ثبود. علی رغم لغو این معافیت ها به موجب اصلاحات سال 1372، که به منظور مقابله با افزایش تعداد چک های بلامحل انجام شد، این معافیت ها مجددا، در راستای مقابله با افزایش تعداد زندانیان محکوم به صدور چک پرداخت نشدنی، با اصلاحات سال 1382، در قانون وارد شدند. ماده 13 ...