24 مرداد 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ای شماره۶۱۴۱۴/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۲۰مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندرخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ایاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسدر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (...

23 مرداد 1399

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق شماره۲۶۰۰/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۹تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر جالقاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستانپیرو نامه تنفیذ شماره ۷۱۴۴۵/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دبیر وقت شورای عالی شهر...

22 مرداد 1399

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ شماره۵۰۹۶۱/۷۰۲۹۰                                                                         ۱۳۹۴/۶/۲اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورنظر به اینکه در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عبارت «موضوع تصویب...

22 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد شماره ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۱۷تصویب‌نامه درخصوص سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گ...

21 مرداد 1399

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۹اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات ...

20 مرداد 1399

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم شماره۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۲اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشمدبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادیهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و...

18 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان شماره۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۴تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگانوزارت راه و شهرسازی ‌ـ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به ...

16 مرداد 1399

رأی شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری) شماره ۵۰۰/۹۴                                                                            ۱۳۹۴/۵/۱۷تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۴/۵       شماره دادنامه: ۵۹۰      کلاسه پرونده : ۵۰...

11 مرداد 1399

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی شماره۳۳۹/۸۴۰۲۹                                                                       ۱۳۹۳/۱۲/۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن...