07 اردیبهشت 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد و املاک»، «جز در مورد مذکور در ماده 33 اراجع به بیع شرط و امثال آن هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‏شود، و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک ...

04 اردیبهشت 1399

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می‏شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قاضی سانکی، یکی از قضات انگلستان، با اشاره به این وظیفه مرجع تعقیب اظهار می دارد:«در سراسر تار و پود حقوق جزای انگلستان همواره یک رشته طلایی مشاهده می‏شود و آن این است که اثبات تقصير زندانی بر عهده دادستان (تعقیب کن...

03 اردیبهشت 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در شرکت های با مسوولیت محدود به موجب ماده 115 «قانون تجارت»،مصوب اردیبهشت 1411اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:1- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسليم سهم الشركة غيرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛2- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدی را بیش از قیمت واقعی آ...

31 فروردین 1399

مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عنوان مجرمانه ای است که از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران شکل گرفته است. تا قبل از این تاریخ مزاحمت های تلفنی با استناد به قواعد عمومی و قوانین عام و یا آیین نامه های امور خلافی جرم شناخته می شد. بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱ در واکنش به مزاحمت های تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب های روحی و مرض شنونده شده بود، نقطه تحول مهمی در جزاییات، به شمار می رو...

17 فروردین 1399

بهترین وكیل كیفری
هدف سودمندی مبارزه با بزهکاری هدف سودمندی متضمن به کار گرفتن مجازات در جهت پیشگیری اعم از عمومی و اختصاصی است. با به کارگیری شیوه های گوناگون می توان چنین هدف هایی را تأمین کرد:از دیرباز در اجرای مجازات‏ها ترهیب و اخافه بزهکاران مانعی برای ابراز تمایل به ارتکاب جرم تصور می شد. برانگیختن رعب، چه در نهاد افرادی که امکان داشت در آینده در دام بزهکاری بیفتند و چه در نهاد بزهکار برای جلوگ...

07 فروردین 1399

بهترین وكیل شهرک غرب
توهین جرم توهین دارای مصادیق متعدد قانونی است که اهم آنها عبارتند از:الف. قانون مجازات اسلامی. در فصل پنجم از بخش دوم از کتاب دوم، مقنن با عنوان سب نبی به وضع دو ماده به شرح ذیل پرداخته است. |ماده ۲۶۲: «هر کس پیامبر اعظم صلى الله عليه و آله وسلم و یا هریک از انبياء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.»ماده ۲۶۳: «هرگاه متهم به سب، ادعاء نما...

05 فروردین 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در معرفی مال دیگری به عوض مال خود به موجب ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده مصوب 1308/2/31 ، «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن با کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»بدین ترت...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل پرونده های کیفری در شهرک غرب | پونک | شهرک غرب | اشرفی اصفهانی | غرب تهران دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفریپیشگفتاربرپایی عدل و دادگستری هدف و وظیفه اصلی هر دستگاه قضایی سالم و کارآمد است. این مهم در رسیدگی‌های کیفری که پای ارتکاب جرم، بزهکار و بزه دیده در میان است از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نه تنهاس سرنوشت بسیــاری از افــرادی که مستقیمــاً با...

29 اسفند 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
وکیل تعزیرات در شهرک غرب | پونک | اشرفی اصفهانی | شهرک غرب | غرب تهران درجه بندی مجازاتهای تعزیری؛ (چالشها و راهکارها)معرفی نامه كتاب:كتاب "درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری؛ (چالش‌ها و راهکارها)" با نظارت علمی دکتر عبدالعلی توجهی توسط آقایان علی اصغر آشوری و علی ترابی‌پور در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده است. اين كتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قوه...