مشاوره حقوقی

اگر مایل به دریافت مشاوره حقوقی هستید، می توانید از این طریق برای رزرو نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری دکتر مجتبی محمدی اقدام نمایید. در زیر برخی از دعاوی حقوقی و کیفری که در تخصص ایشان می باشد، آورده شده است.

بارگذاری...

دعاوی ملکی

مشاوره در دعاوی ملکی توسط وکیل ملکی در شهرک غرب.

وکیل ملکی در شهرک غرب

دعاوی ضرب و جرح

مشاوره در دعاوی ضرب و جرح توسط وکیل ضرب و جرح در شهرک غرب.

وکیل ضرب و جرح در شهرک غرب

دعاوی طلاق

مشاوره در دعاوی طلاق توسط وکیل طلاق توافقی در شهرک غرب.

وکیل طلاق توافقی شهرک غرب

جعل و استفاده از سند مجعول

مشاوره در دعاوی جعل و استفاده از سند مجعول توسط وکیل جعل در شهرک غرب.

وکیل جعل و استفاده از سند مجعول

مطالبه مهریه

مشاوره در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده در شهرک غرب.

وکیل مهریه در شهرک غرب

دعاوی کلاهبرداری

مشاوره در دعاوی کلاهبرداری توسط وکیل کلاهبرداری در شهرک غرب.

وکیل کلاهبرداری در شهرک غرب