مشاوره حقوقی تلفنی برای افرادی که به هر دلیل قادر به حضور در دفتر وکالت نمی باشند در نظر گرفته شده است.

مزایای مشاوره حقوقی تلفنی:

  • مناسب برای سوالات حقوقی کوتاه و بدون نیاز به ارسال مدارک برای وکیل و یا مشاور.
  • مناسب برای افرادی که خارج از کشور سکونت دارند.
  • مشاوره تلفنی جناب آقای دکتر مجتبی محمدی، دارای تضمین بوده و اگر پاسخ سوال شما داده نشود، هزینه عودت داده خواهد شد.
بارگذاری...

مشاوره حقوقی تلفنی از نظر هزینه بسیار مناسب تر از مشاوره حضوری می باشد و هزینه آن به ازای هر 15 دقیقه مبلغ 50,000 تومان می باشد که طبق تعرفه های مصوب کم ترین هزینه است. (طبق تعرفه های مذکور، هزینه مشاوره با وکلا از 50 هزار تومان تا 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است.)

شما پس از انجام مشاوره با وکیل مربوطه در صورتی که ایشان نیاز به رویت اوراق پرونده و مدارک مربوطه را تشخصی دهد، یک شماره واتس آپ به شما معرفی می کند تا مدارک را به آن شما ارسال نمایید. لذا قبل از انجام مشاوره از ارسال هرگونه مدرک خودداری نمایید.

در صورتی که پس از انجام مشاوره تلفنی، پاسخ متناسب به شما داده نشد، به صورت رایگان به یک مشاور حقوقی دیگر معرفی خواهید شد.