وکالت در کلیه دعاوی کیفری

جناب آقای دکتر مجتبی محمدی با همکاری بهترین وکلای کیفری شهرک غرب تا کنون توانسته در پرونده های بسیاری از حقوق موکلان دفاع نماید. هم اکنون نیز در دعاوی کیفری بی نظیر می باشد که مثبِت این ادعا تأیید اربابان رجوع و موکلان محترم سابق ایشان است.

دعاوی کیفری

 • دعاوی جرایم علیه اشخاص
 • دعاوی آدم ربایی
 • دعاوی اسید پاشی
 • دعاوی ایراد صدمات بدني
 • دعاوی امتناع از تحویل یا تحصیل طفل
 • دعاوی اخاذی
 • دعاوی افشای اسرار
 • دعاوی افشای سئوالات امتحانی
 • دعاوی اخلال درنظم و آرامش عمومی
 • دعاوی استفاده از علایم و البسه نظامی
 • دعاوی بی احتیاطی در رانندگی (فوت یا صدمه)
 • دعاوی بازداشت غیر قانونی
 • دعاوی ترك نفقه
 • دعاوی تهدید به قتل
 • دعاوی توهین و افتراء
 • دعاوی توهین به مقدسات
 • دعاوی تمرد نسبت به مامور دولت
 • دعاوی جرایم اطفال
 • دعاوی جرایم علیه اطفال
 • دعاوی حدود (قذف، تفخیذ، زنا، لواط …)
 • دعاوی خوداری از كمك به مصدومین
 • دعاوی رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت
 • دعاوی سقط جنين
 • دعاوی سوء قصد به مقامات
 • دعاوی غصب عناوین و مشاغل
 • دعاوی فرار زندانيان
 • دعاوی قسم و شهادت دروغ
 • دعاوی قتل عمد و غیر عمد
 • دعاوی گواهی خلاف واقع
 • دعاوی مشروبات الكلی
 • دعاوی مزاحمت تلفنی
 • دعاوی مزاحمت بانوان
 • دعاوی جرایم علیه اموال
 • دعاوی ارتشاء
 • دعاوی اختلاس
 • دعاوی کلاهبرداری
 • دعاوی سرقت
 • دعاوی جعل
 • دعاوی استفاده از سند مجعول
 • دعاوی خیانت در امانت
 • دعاوی خرید مال مسروقه
 • دعاوی صدور چك بلامحل
 • دعاوی تبانی برای بردن مال غیر
 • دعاوی تصرف در اموال دولتی
 • دعاوی تخریب و اتلاف اموال
 • دعاوی تصرف عدواني
 • دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق
 • دعاوی معامله به قصد فرار از دین
 • دعاوی معامله معارض
 • دعاوی فروش مال غیر
 • دعاوی ثبت ملك غیر
 • دعاوی قماربازی و ربا خواری
 • دعاوی اصل49واصل88قانون اساسی
 • دعاوی سرقت و مفقودی چک
 • دعاوی جرایم علیه امنیت کشور
 • دعاوی محاربه و جاسوسي
 • دعاوی افساد فی الارض
 • دعاوی اقدام علیه امنیت نظام
 • دعاوی اخلال در نظام اقتصادی كشور
 • دعاوی افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
 • دعاوی خرابکاری در صنایع و تاسيسات
 • دعاوی عضویت در گروههای مخالف نظام
 • دعاوی سایر جرایم
 • دعاوی جرایم انتخاباتی
 • دعاوی جرایم سیاسی
 • دعاوی جرایم نظامی
 • دعاوی جرایم مطبوعاتی
 • دعاوی جرایم نظام پزشكی
 • دعاوی جرایم نظام مهندسی
 • دعاوی جرایم نظام صنفی
 • دعاوی جرایم مربوط به آب
 • دعاوی جرایم مربوط به پلمپ
 • دعاوی جرایم مربوط به اموات
 • دعاوی جرایم مربوط به تامین اجتماعی
 • دعاوی جرایم حفظ و گسترش فضای سبز
 • دعاوی جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 • دعاوی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
 • دعاوی جرایم سایبری و رایانه ای
 • دعاوی جرایم حمل و نقل
 • دعاوی جرایم بودجه
 • دعاوی جرایم پست
 • دعاوی تخلفات انتظامی قضات
 • دعاوی مباحث متفرقه
 • دعاوی فریب در ازدواج / تدلیس در نکاح
 • دعاوی قاچاق
 • دعاوی قاچاق ارز
 • دعاوی قاچاق كالا
 • دعاوی قاچاق سوخت
 • دعاوی قاچاق انسان
 • دعاوی قاچاق آثار باستانی
 • دعاوی قاچاق مواد مخدر
 • دعاوی قاچاق مشروبات الكلی
 • دعاوی قاچاق مواد روانگردان
 • دعاوی قاچاق اسلحه و مهمات
 • دعاوی قاچاق مسلحانه
 • دعاوی مباحث متفرقه
 • دعاوی تعزیرات
 • دعاوی گران فروشی کالا
 • دعاوی گران فروشی ارز
 • دعاوی تعزیرات امور گندم -ارد و نان
 • دعاوی تعزیرات امور بهداشتی و درمانی
 • دعاوی تعزیرات حكومتی راجع به كالا وارز
 • دعاوی نظارت برقیمت و توزیع كالا وخدمات
 • دعاوی اخلال كنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت
 • دعاوی تخلفات و امور گمرکی
 • دعاوی احتكار کالا

دعاوی زندان – عفو

 • دعاوی اعلام رضایت
 • دعاوی آزادی مشروط
 • دعاوی اعاده دادرسی
 • دعاوی تعلیق مجازات
 • دعاوی تخفیف مجازات
 • دعاوی تجمیع مجازات
 • دعاوی مرور زمان
 • دعاوی زندانیان رای باز
 • دعاوی شورای طبقه بندی
 • دعاوی عفو محكومین
 • دعاوی عفو عمومی متهمان
 • دعاوی كمیسیون عفو وبخشودگی
 • دعاوی كانون اصلاح و تربیت
 • دعاوی مراكز بازپروری معتادین
 • دعاوی سازمان زندان ها واقدامات تامینی
 • دعاوی انجمن های حمایت زندانیان
 • دعاوی مرخصی زندانیان