پرونده های موفق دکتر مجتبی محمدی

در این بخش درصد موفقیت پرونده های جناب آقای دکتر مجتبی محمدی وکیل غرب تهران (شهرک غرب، شهرک غرب، اشرفی اصفهانی، دهکده المپیک) آورده شده است. این آمار هر ماه یک بار به روز رسانی می گردد:

موفقیت در دعاوی کیفری (قتل، آدم ربایی، قاچاق، مواد مخدر، سرقت و ...) 100%
موفقیت در دعاوی خانواده (طلاق، مهریه، نفقه و ...) 100%
موفقیت در دعاوی حقوقی 97%
موفقیت افرادی که با دریافت مشاوره پرونده خود را پیش برده اند. 90%

نکاتی در خصوص تفاوت انجام وکالت و مشاوره حقوقی

اگر چه وکیل در مشاوره حقوقی سعی می نماید تمام راهنمایی های لازم را برای مراجعه کنندگان شرح دهد، اما بسیار اتفاق می افند که اشخاص زمانی که دچار مشکل حقوقی و علی الخصوص کیفری می شوند تمرکز اعصاب خود را از دست داده و در جلسه دادرسی نمی توانند طبق راهنمایی های وکیل عمل نمایند. لذا توصیه می شود در پرونده هایی که اهمیت بالایی دارند، به ویژه دعاوی کیفری حتماً با حضور وکیل در جلسه دادرسی حاضر شوند. با این حال هنوز عده ای پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا تمام شده و پرونده در دادگاه نیز به جریان افتاده تازه در صدد مشاوره با وکیل بر می آیند که ناشی از آن است که هنوز در برخی از کشورها فرهنگ وکالت در میان عموم شناخته نشده است.